COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 21.07.2020 

 • 22.07.2020
 • 360

În cadrul ședinței ordinare din 21 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I.  Autorizare

 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în statutul Asociației Profesionale „BIROUL NAȚIONAL AL ASIGURĂTORILOR DE AUTOVEHICULE” (aprobate la Adunarea generală ordinară anuală a membrilor BNAA din 09.07.2020);
 • Eliberarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASPREM ELITE” SRL pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, pe termen nelimitat, și exprimarea acordului pentru desemnarea dlui Valeriu Cevdar în calitate de administrator și a dnei Natalia Calinovscaia în funcția de contabil-șef;
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA „MUGUREAN” inițiată de ofertantul Sîrbu Nicolae, obiectul căreia îl constituie 796 acțiuni ordinare nominative emise de SA „MUGUREAN”;
 • Eliberarea companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA și ”Econ-Renaștere” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Retragerea licenței AEÎ „COŞERNIŢEANCA-PRIM” pentru desfășurarea activității  asociațiilor de economii și împrumut de categoria A;
 • Radierea OCN „MINICREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate;
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entităților „B&B ONE CREDIT” SRL și „NOVIS COMPANY” SRL;
 • Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN „INVEST AUTO CREDIT” SRL (aprobată prin decizia asociatului unic din 10.03.2020).

II. Supraveghere

 • Prescrierea repetată față de 38 emitenți de valori mobiliare să asigure executarea necondiționată a măsurilor aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni către Depozitarul central unic, conform prevederilor pct. 2.1.1. din Hotărârea CNPF nr. 10/2 din 09.03.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY