COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 14.07.2020 

  • 14.07.2020
  • 413

În cadrul ședinței ordinare din 14 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

  • Înscrierea în Registrul emitenților de valori mobiliare a:

- valorilor mobiliare plasate la înființarea SA „CARTUȘ”, în sumă de 123 562 lei, în număr de 123 562 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu;

- reducerii capitalului social al SA „PARCUL DE AUTOBUZE DIN BĂLȚI” cu 22 111 210 lei prin anularea a 2 010 110 acțiuni de tezaur. Capitalul social al societății după reducere va constitui 814 858 lei, fiind divizat în 74 078  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 11 lei per acțiune;

- radierii valorilor mobiliare emise anterior de SA „BEERMASTER”, în număr de 43 425 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul lichidării

  • Autorizarea reorganizării prin transformare în societăți cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni „PLAI-FRUCT” și „DACII-INCOM”;
  • Exprimarea acordului pentru achiziționarea de către ÎCS ,,Logistic Affairs” SRL a participațiunii calificate directe de 97,92% din capitalul social al Societății de investiții „Pro Invest Capital” SA;
  • Avizarea admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ”MICRON” și SA ”VIORICA-COSMETIC”.

II. Supraveghere

  • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii a 7 OCN privind întreprinderea măsurilor aferente înlăturării încălcărilor constatate ce vizează atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY