COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 29.06.2020 

  • 30.06.2020
  • 289

În cadrul ședinței ordinare din 29 iunie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

  • Regulamentul privind activitatea de actuariat, care stabilește responsabilitățile și drepturile persoanei care activează în calitate de actuar în cadrul unei companii de asigurări (reasigurări). Documentul urmează să fie expediat spre avizare autorităților și instituțiilor interesate, precum și supus procedurii de consultări publice.

II. Autorizare

  • Exprimarea acordului pentru numirea dnei Elena Pepelea în funcția de contabil-șef al BAR „INSURANCE ING BROKER” SRL;
  • Eliberarea acceptului către companiile fiduciare „Econ-Renaștere” SA și ”BV Fiduciar Invest” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a înscrierilor aferente plasării valorilor mobiliare la înființarea „ALPHA LEASING” SA din mun. Hâncești, în sumă de 3 500 000 lei în număr de 3 500 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul mijloacelor bănești;
  • Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ,,DAAC-VICTORIA”;
  • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată  acționarilor SA „CENTRINDMONTAJ” inițiată de ofertantul Anikina Ianina, obiectul căreia îl constituie 5282 acțiuni ordinare nominative emise de SA „CENTRINDMONTAJ” din mun. Chișinău.

III. Supraveghere

  • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „CREDITE-PERERITA” și AEÎ „PLOP”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020;
  • Suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” SRL, pe termen de până la achitarea integrală a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY