COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 23.06.2020 

  • 23.06.2020
  • 300

În cadrul ședinței ordinare din 23 iunie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

  • Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al SA „BAȘTINA” cu 1 281 152 lei prin anularea a 160 144 acțiuni de tezaur, urmare a finalizării procedurii de reorganizare prin dezmembrare (separare). Capitalul social al societății după reducere va constitui 1 435 144 lei, fiind divizat în 179 393  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 8 lei;
  • Eliberarea acordului pentru desemnarea dnei Stradnic Cristina în funcția de administrator al AA „ PROMARKASIG” SRL;
  • Exprimarea acordului pentru numirea dnei Viorica Ungureanu în funcția de contabil-șef al BAR „CAPITAL BROKER” SRL;
  • Reperfectarea licenței AEÎ ,,COLUMNA MANTA” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut, prin substituirea anexei la licență cu includerea sucursalei nr. 01 ,,CAHUL”;
  • Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN „B&B ONE CREDIT” SRL (aprobată la adunarea generală a asociaților din 26.05.2020).

II. Supraveghere

  • Luarea de act de rezultatele analizei din oficiu privind respectarea cadrului normativ de către CA ,,GARANȚIE” SA;
  • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „AGROCREDIT”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020;
  • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN „FINPERFECT” SRL și OCN „SMS CREDIT-PLUS” SRL, aplicate prin Ordonanța CNPF nr. 26/12-O din 09.06.2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY