COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 19.05.2020

 • 19.05.2020
 • 192

În cadrul ședinței ordinare din 19 mai 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Modificarea Hotărârii CNPF nr. 10/2 din 09.03.2020 cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare ale societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Astfel, Decizia a fost completată cu două grupe de emitenți, și anume cu: emitenți, în care cota statului constituie de la 30% până la 50% în capitalul social, și emitenți, care întrunesc criteriile de entități mari în sensul art. 4 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. 

II. Autorizare

 • Autorizarea reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a societăților pe acțiuni „FULGER S.T.” și „RADIATOR”;
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor Întreprinderii Mixte „VINIA TRAIAN” SA, inițiată de ofertantul multiplu în persoana lui Simion Kristev, Maria Kristeva, Societatea Comercială ,,MANMAL” SRL, ,,STALEVA” SRL și „VINIA TRAIAN GROUP” SRL, obiectul căreia îl constituie 11 797 acțiuni ordinare nominative emise de Întreprinderea Mixtă „VINIA TRAIAN” SA;
 • Radierea OCN „EKKO CREDIT” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, ca urmare a cererii depuse de entitate.

II. Supraveghere

 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale OCN „EKKO CREDIT” SRL, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 11/14-O din 17.03.2020;
 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii AEÎ „Coşernițeanca-Prim” să prezinte, în termen de 10 zile lucrătoare, situația financiară pentru anul 2019 și, respectiv, raportul specific pentru trimestrul I 2020;
 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de 6 OCN să prezinte, în termen de 10 zile lucrătoare, rapoartele specifice pentru trimestrul IV 2019 și, respectiv, trimestrul I 2020;
 • Eliberarea companiei fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale AEÎ „COLIBAȘI CREDIT”, aplicată prin Ordonanța CNPF nr. 4/15-O din 03.02.2020.

De asemenea, în ședința Consiliului de Administrație din 19 mai 2020 a fost aprobat Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2019, care potrivit legislației în vigoare, urmează a fi prezentat, până la 1 iunie, spre examinare Parlamentului, Președintelui și Guvernului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY