COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 12.05.2020

  • 14.05.2020
  • 266

În cadrul ședinței ordinare din 12 mai 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

  • Modificarea pct. 10 din Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5/2016.  Potrivit amendamentului, în cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate în cadrul MTF sau, în cazul valorilor mobiliare proprietate publică, pe piața reglementată, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, respectiv, Regulile pieței reglementate, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește 60 de zile. În acest sens, va fi posibilă valorificarea dreptului acționarului de a-și înstrăina acțiunile deținute în societățile pe acțiuni a căror acte statutare permit circulația liberă a valorilor mobiliare, fără a implica în acest proces emitentul de valori mobiliare.

II. Autorizare

  • Aprobarea entității de audit ,,GRANT THORNTON CONSULTING” SRL și a echipei acesteia pentru efectuarea auditului în scop de supraveghere (privind adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne ale asigurătorului în domeniul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și analiza efectuării tranzacțiilor) în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA;
  • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare privind reducerea capitalului social al SA „PRESUDOR” cu 7 509 096 lei prin micșorarea valorii nominale a acțiunilor emise de la 23 lei la 17 lei. Capitalul social al societății după reducere va constitui 21 275 783 lei, divizat în 1 251 516  acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 17 lei;
  • Autorizarea reorganizării prin fuziune (absorbție) a SA „CIRCUL DIN CHIȘINĂU” de către Întreprinderea de Stat „Organizația Concertistică și de Impresariat „MOLDOVA-CONCERT”.

II. Supraveghere

  • Prescrierea repetată și aplicarea avertismentului față de brokerii de asigurare și/sau reasigurare „AROBS INTERNATIONAL” SRL, „KEV-ASIG” SRL, „ANTIRISC” SRL și ,,BEST BROKER”, în termen de 5 zile lucrătoare zile, să se conformeze cerințelor de capital social.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY