COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 17.03.2020

 • 17.03.2020
 • 800

În cadrul ședinței ordinare din 17 martie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

 • Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, cu inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică. Proiectul de lege a fost elaborat în cadrul proiectului de asistență tehnică al Băncii Mondiale „Reforma pieței de asigurări din Moldova” și transpune dispozițiile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi;
 • Proiectul Hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5/2016, fiind expediat spre avizare instituțiilor interesate și supus procedurii de consultări publice. Documentul vizează prevederi aferente înregistrării provizorii, în cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerințelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF;
 • Acceptarea modificărilor aprobate de Consiliul Bursei de Valori a Moldovei, operate la Regulile de tranzacționare pe piața reglementată, Regulile sistemului multilateral de tranzacționare și la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piața reglementată. Modificarea reglementărilor vine în contextul ajustării acestora la cadrul normativ existent, precum și completării prevederilor referitoare la introducerea pe platformele de tranzacționare a BVM, a mai multor tipuri de tranzacții directe (de vânzare-cumpărare sau de schimb și REPO), implicit ordine condiționate executate în Secția Tranzacții Directe;
 • Proiectul deciziei privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 19/3/2019, cu expedierea spre avizare autorităților/instituțiilor interesate și supunerea procedurii de consultări publice în condițiile legislației. Conform amendamentului la Regulament, entitatea de audit desemnată pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, pentru  asigurătorul care deține licență pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă,  trebuie să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare  internaționale;
 •  Proiectul Hotărârii privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 49/5/2016 și expedierea spre avizare autorităților/instituțiilor interesate, precum și supunerea procedurii de consultări publice. Conform amendamentelor, se modifică procedura de susținere a testelor de calificare în asigurări, prin implementarea sistemului informațional întru susținerea testului respectiv, precum și se introduc condiții noi de obținere a certificatului de calificare de către agenții de asigurare persoane fizice.

II. Autorizare

 • Autorizarea reorganizării SA ”RENET” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu către SRL ”RENET-INVEST”;
 • Efectuarea înscrierii în Registrul de stat al valorilor mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de SA „RĂUT”;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a BC ”EXIMBANK” SA;
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entității OCN ”INTELIGENT CREDIT” SRL.

III. Supraveghere

 • A dispus prescrierea și suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale unor organizații de creditare nebancară, care nu și-au conformat activitatea cerințelor legislației privind mărimea minimă a capitalului social la data de 1 ianuarie 2020.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY