COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 10.02.2020

 • 10.02.2020
 • 243

În cadrul ședinței ordinare din 10 februarie 2020, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

 1. Autorizare
 • Prospectul ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul multiplu în persoana: Simion Kristev, Maria Kristev, societatea comercială ,,MANMAL” SRL, ,,STALEVA” SRL și „VINIA TRAIAN GROUP” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 16 289 acțiuni ordinare nominative emise de întreprinderea mixtă „VINIA TRAIAN” SA, la prețul de 27,00 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a Agentului de Asigurare „ELIGIBIL-ASIG” SRL;
 • Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Cristina Mardari în funcția de contabil-șef adjunct al companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, cu eliberarea avizului corespunzător;
 • Eliberarea acordului prealabil pentru desemnarea dnei Elena Caraban în funcția de membru al Comitetului de conducere al întreprinderii mixte CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA;
 • Exprimarea acordului pentru desemnarea dnei Angela Țurcan și dlor Sergiu Borta și Sergiu Brînzilă în funcțiile de membri ai comitetului de audit în cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA;
 •  Retragerea licenței societății comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” SRL pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări, în legătură cu depunerea benevolă a licenței;
 • Avizarea înregistrării de stat privind constituirea OCN „INTELIGENT CREDIT” SRL (aprobată prin decizia asociatului unic din 20.01.2020);
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entităților „OVI CREDIT” SRL și „BATU CREDIT” SRL;
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA care se expun la vânzare în condițiile art. 146¹ alin. (2) din Legea nr.171/2012. 
 1. Supraveghere
 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de 13 Asociații de Economii și Împrumut și 8 Organizații de Creditare Nebancară să achite, în termen de 15 zile lucrătoare, plățile regulatorii de funcționare restante pentru trimestrul IV 2019 și penalitățile aferente.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY