COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 02.12.2019

 • 02.12.2019
 • 165

În cadrul ședinței ordinare din 2 decembrie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

     I. Autorizare

 

 • Avizarea dlui Vladimir Dolghi în calitate de persoană cu funcție de răspundere (actuar al companiei) la compania de asigurări ,,GALAS” SA și societatea de asigurări-reasigurări ,,MOLDCARGO” SA;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a AEÎ „CREDITE DIN BARABOI”;
 • Reperfectarea licenței „MOLDASIG” SA, eliberată pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), prin substituirea anexei la licență cu includerea Clasei 15 „Asigurări de garanții”, cu „condiții de asigurare a garanțiilor contractuale”;
 • Eliberarea avizului de numire a dlui Pavel Cațer în funcția de director executiv interimar al Asociației Profesionale „BIROUL NAȚIONAL al ASIGURĂTORILOR de AUTOVEHICULE”;
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie adresată acționarilor SA „FULGER ST” de către ofertantul SRL „LAXVA COM”, obiectul căreia îl constituie 118304 acțiuni ordinare nominative emise de SA „FULGER ST”;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ca rezultat al reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a înscrierilor aferente radierii valorilor mobiliare emise anterior de SA Farmacia „REMEDIUM FARM-306”, în număr de 130031 acțiuni ordinare nominative;
 • Eliberarea companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA și „Econ-Renaștere” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;
 • Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaștere” SA și „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație;
 • Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în statutul AEÎ „MIHĂILENI” (aprobate la adunarea generală extraordinară repetată a membrilor din 27.10.2019).

      II. Supraveghere

 

 • Luare de act în privința deciziei Consiliului societății al SA ”MOLDASIG” din 25.10.19 privind convocarea pentru 6 decembrie 2019 a adunării generale extraordinare a acționarilor.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY