COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 25.11.2019

 • 26.11.2019
 • 212

În cadrul ședinței ordinare din 25 noiembrie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

 1. Reglementare
 • Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, act normativ  elaborat în vederea optimizării și eficientizării procesului de emitere și aplicare a actelor CNPF cu caracter individual, având în vedere intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019 a Codului administrativ al R. Moldova. Astfel, prin operarea amendamentelor preconizate, se vor corela prevederile legilor sectoriale ale pieței financiare nebancare și Codului Administrativ, fiind eliminate ambiguitățile în aplicare. Proiectul de lege se prezintă Ministerului Finanțelor în vederea inițierii procedurii de avizare și consultări publice;
 • Regulamentul Consiliului sectorial în domeniul asistenței externe pe piața financiară nebancară. Consiliul are drept scop eficientizarea valorificării asistenței externe, prin facilitarea comunicării și participarea tuturor părților interesate în procesul de luare a deciziilor privind programarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea asistenței externe acordate în sectoarele pieței financiare nebancare coordonate de CNPF. Consiliul reprezintă o structură de nivel sectorial, fără statut de persoană juridică, creată în baza principiului de parteneriat între CNPF, donatorii externi de dezvoltare activi în sector, autoritatea națională de coordonare a asistenței externe și alte instituții relevante.
 1. Autorizare
 • Suspendarea licenței Brokerului de Asigurare OPTIM GARANT” SRL pentru dreptul de a desfășura activitate de intermediere în asigurări, pe termen de până la 6 luni (până la 24.05.2020). Totodată, CNPF a suspendat operațiunile bancare la conturile curente și de depozit ale entității date, până la achitarea integrală a datoriilor înregistrate față de asigurători rezultate din sumele încasate cu titlu de prime de asigurare;
 • Aprobarea în prealabil în calitate de entitate de audit a SA ,,AUDIT-CONCRET” pentru efectuarea auditului situațiilor financiare  al CA „ASTERRA GRUP” SA, cu echipa de audit adițională;
 • Aprobarea în prealabil în calitate de entitate de audit a companiei „BDO Audit & Consulting” SRL și membrii echipei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare  al CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a Băncii Comerciale „ENERGBANK” SA;
 • Admiterea spre tranzacționare pe piața reglementată a valorilor mobiliare emise de SA ,,DAAC HERMES” și SA ,,VICTORIA-ȚUM”;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale Firmei de producție și comerț „VOIEVOD” SA în sumă de 5500 lei în număr de 275 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 1 leu;
 • Autorizarea reorganizării SA Combinatul de producere a materialelor de construcție „USBA” prin transformare în societate cu răspundere limitată, ca urmare a deciziei aprobate la adunarea generală extraordinară a acționarilor din 01.10.2019;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ca rezultat al reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a înscrierilor aferente radierii valorilor mobiliare emise anterior de SA „ARES-UT”, în număr de 532991 acțiuni ordinare nominative;
 • Eliberarea companiei fiduciare „Econ-Renaștere” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

       III. Supraveghere

 

 • Încetarea procedurii de redresare financiară a CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA, după ce entitatea a înregistrat o rată de solvabilitate de 140,80%, a obținut un capital propriu mai mare decât capitalul social și a eliminat deficitul de active admise să acopere rezervele tehnice;
 • Luarea de act de rezultatele controlului tematic referitor la respectarea de către CA „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA a cadrului normativ aferent calității activelor admise la acoperirea fondului asiguraților, nivelului ratei de solvabilitate și coeficientului de lichiditate la situația din 30.06.2019. În context, autoritatea de supraveghere a prescris entității să se conformeze necondiționat cerințelor regulamentare și să remedieze lacunele constatate de misiunea de control;
 • Prescrierea persoanelor cu funcție de răspundere ale agenților de asigurare și agenților bancassurance să se înregistreze, în termen de 30 zile, în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance (Hotărârea CNPF nr. 21/3/2019);
 • Dispunerea efectuării controlului complex privind respectarea legislației aferente domeniului asociațiilor de economii și împrumut de către AEÎ „RURAL CREDIT” pentru perioada de activitate 01.12.2016-30.11.2019.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY