COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 04.11.2019

 • 05.11.2019
 • 275

În cadrul ședinței ordinare din 4 noiembrie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

 

 1. Reglementare

 

 • Proiectul de Lege privind Fondul național de garanție în asigurări, act normativ elaborat potrivit dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări. Crearea Fondului constituie un imperativ de neamânat – obiectivul urmărit fiind protecția consumatorilor de servicii financiare, în cazul insolvabilității asigurătorului. Potrivit proiectului, Fondul se constituie din contribuțiile asigurătorilor, care se calculează separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață, în baza evidențelor contabile lunare ale acestora, aplicându-se o cotă procentuală ce nu va depăși 10% din primele brute încasate de asigurători din subscrierile din activitatea de asigurări directe, deduse cu primele de asigurare anulate. Proiectul de lege se prezintă Ministerului Finanțelor în vederea inițierii procedurii de avizare și consultări publice.

 

 1. Autorizare

 

 • Reperfectarea licenței Companiei ,,INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, eliberată la 30.06.2017, pentru dreptul de a desfășura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), pe termen nelimitat, cu eliberarea unui nou formular de licență, prin modificarea adresei juridice din str. Albișoara 21/3, mun. Chișinău în str. Maria Cebotari nr. 55, mun. Chișinău;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a Agenților de Asigurare „PROFASIG-PLUS” SRL și „ESTATE ASIG” SRL;
 • Aprobarea candidaturii dlui Vladimir Mazur în calitate de persoană propusă la funcția de administrator al Agentului de Asigurare „ESTATE ASIG” SRL și a numirii dnei Natalia Mazur în funcția de contabil-șef la aceeași entitate;
 • Includerea „BDO Audit&Consulting” SRL în lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul unui asigurător (reasigurător);
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a înscrierilor aferente reducerii capitalului social al SA „DANA” cu 3 037 000 lei prin anularea acțiunilor de tezaur. Capitalul social al entității după reducere va constitui 1 092 475  lei, divizat în 43 699 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 25 lei;
 • Autorizarea reorganizării SA „Biroul de Proiectare și Construcții Agroindmaș” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu la societatea „Vud-Brothers” SRL.

 

 1. Supraveghere

 

 • Prescrierea companiilor de asigurări - emitente de certificate „Carte Verde” - efectuării auditului extern în scop de supraveghere privind evaluarea activelor și pasivelor la situația din 30.09.2019. Astfel, potrivit CNPF, principalele obiective ale exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor vor consta, în: analiza portofoliului de asigurări al fiecărei societăți în vederea stabilirii obligațiilor care decurg din contractele de asigurare; formarea și menținerea rezervelor tehnice de asigurare, mai cu seamă celor aferente asigurării ”Carte Verde”; evaluarea gradului de adecvare a rezervelor tehnice; constituirea și  menținerea categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice și marja de solvabilitate minimă, precum și evaluarea acestora la valoarea justă, structura investițiilor; evaluarea adecvării principiilor de recunoaștere și de evaluare aplicate tuturor activelor; verificarea dosarelor de daune și achitarea despăgubirilor de asigurare aferente asigurării ”Carte Verde” și reflectarea corectă în evidența contabilă etc.;
 • Prescrierea persoanelor cu funcție de răspundere ale intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări să transfere Companiei ,,ALLIANCE INVESTEMENTS GROUP” SA primele de asigurare restante, colectate în numele acesteia;
 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de persoanele cu funcție de răspundere ale Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” SRL să asigure prezentarea rapoartelor specializate, la situația din 30.09.2019, în termen de 7 zile lucrătoare;
 • Luarea de act de rezultatele controalelor privind respectarea de către AEÎ „MICROÎMPRUMUT” a legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut pentru perioadele de activitate 01.09.2016-31.10.2017, 01.11.2017-30.11.2018 și 01.12.2018-31.08.2019. În context, CNPF a inițiat procedura de tragere la răspundere contravențională a directorului executiv al AEÎ „MICROÎMPRUMUT” conform Codului contravențional al R. Moldova, aplicând, în acest sens, avertisment administratorilor entității în cauză pentru nerespectarea cadrului normativ aferent speței. De asemenea, autoritatea de supraveghere a retras confirmarea în funcția de administrator al AEÎ „MICROÎMPRUMUT” a președintelui consiliului și a cerut eliberarea acestuia din componența administratorilor asociației.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY