COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 07.10.2019

 • 07.10.2019
 • 340

În cadrul ședinței ordinare din 7 octombrie 2019, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

 

 1. Autorizare

 

 • Aprobarea prealabilă în calitate de entitate de audit a întreprinderii mixte moldo-engleze ,,FIRST AUDIT INTERNATIONAL” SA și a membrilor echipei acesteia pentru efectuarea auditului extern al SAR „MOLDCARGO” SA;
 • Aprobarea candidaturii dnei Dorina Postolache în funcția de președinte (organ executiv) al CA „GARANȚIE” SA;
 • Aprobarea numirii dnei Cristina Dolghi în funcția de director general al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA și avizarea desemnării dnei Tatiana Babin în funcția de contabil-șef la aceeași entitate;
 • Aprobarea numirii dlui Timur Olari în funcția de administrator al BAR ,,GLOBAL BROKER” SRL;
 • Aprobarea în prealabil a entităților de audit „MOLDAUDITING” SRL și „PRIMAUDIT COMPANY” SRL și a membrilor echipei acestora pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2019 la CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA;
 • Înregistrarea în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a următoarelor entități: OCN „SMART CREDIT” SRL, AEÎ „VIIȘOARA-DOMNEASCĂ” și AA „ON HONOS” SRL;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA Întreprinderea Piscicolă „COSTEȘTI” în sumă de 1 500 000 lei în număr de 150 000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, din contul convertirii datoriilor creditoriale, precum și radierea valorilor mobiliare emise anterior de SA „PEȘTE” în număr de 4180 acțiuni ordinare nominative în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Efectuarea înscrierilor aferente restabilirii în Registrul de stat al valorilor mobiliare a datelor privind valorile mobiliare emise de Societatea pe acțiuni pentru Lucrări de Montaj „METAL” în număr de 416220 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 1 leu, radiate anterior prin Hotărârea CA nr. 22/2 din 03.06.2019;
 • Autorizarea reorganizării SA „OȚELCON” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu la societatea „TANDEM COM” SRL;
 • Radierea OCN „CONTACT FINANCE” SRL din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.

 

 1. Supraveghere

 

 • A luat act de rezultatele controlului complex al respectării de către AEÎ „BUSINESS-CREDIT” a legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut pentru perioada de activitate 01.08.2016-30.06.2019. În context, CNPF a iniţiat procedura de tragere la răspundere contravenţională a directorului executiv al AEÎ „BUSINESS-CREDIT” conform Codului contravenţional, aplicând, în acest sens, avertisment administratorilor entității în cauză pentru nerespectarea cadrului normativ aferent speței. De asemenea, autoritatea de supraveghere a interzis acceptarea de către AEÎ „BUSINESS-CREDIT a depunerilor de economii în condițiile încălcării prevederilor Normelor de prudență financiară și neadmiterea modificării condițiilor contractelor de depuneri de economii prin încheierea acordurilor adiționale;
 • Retragerea licenței AEÎ ”VĂSIENI” pentru desfășurarea activității asociațiilor de economii și împrumut de categoria A, urmare a neexecutării, în mod repetat, a prescripțiilor autorității de supraveghere.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY