COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 09.09.2019

 • 10.09.2019
 • 207

În cadrul ședinței ordinare din 9 septembrie curent, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare nebancare, mai cu seamă:

 

 1. Autorizare

 

 • Avizarea investirii a mai mult de 15% din capitalul propriu al Companiei Internaționale de Asigurări „TRANSELIT” SA, prin majorarea capitalul social al „TRANSCLAIMS” SA;
 • Înregistrează în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance a OCN „TOP LEASING & CREDIT” SRL;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a înscrierilor aferente radierii valorilor mobiliare emise anterior de SA CASA DE COMERȚ „STEJAUR-MARKET”, în număr de 174721 acțiuni ordinare nominative, și SA „CONTROL-GAZ”, în număr de 20000 acțiuni ordinare nominative, ca rezultat al reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Reorganizarea companiilor SA „NARZAN”, SA „PEȘTE” și SA „ARAGORN prin transformare în societăți cu răspundere limitată;
 • Avizarea înregistrării de stat privind lichidarea organizației de microfinanțare „GARANT AGENT” SRL, aprobată prin decizia unicului asociat din 16.07.2019;
 • Eliberarea avizelor pentru înregistrarea de stat a reorganizării prin fuziune (absorbție) al OCN „LOIAL–CREDIT” SRL (societate absorbantă) cu OCN „JUST CREDIT” SRL (societate absorbită);
 • Eliberarea companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA și „Econ-Renaștere” SA a acordului prealabil pentru procurarea valorilor mobiliare de stat.

 

 1. Supraveghere

 

 • A aprobat Planul de remediere financiară al CA „GALAS” SA pentru o perioadă de până la 12 luni (măsurile stipulate în acest Plan fiind integral asumate de către unicul acționar, potrivit deciziei adunării generale extraordinare din 23.08.2019).
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY