COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare – 12.08.2019

 • 12.08.2019
 • 197

În cadrul ședinței ordinare din 12 august 2019, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit competențelor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii ce vizează piața financiară nebancară, mai cu seamă:

 

 1. Reglementare

 

 • Modificarea Metodologiei unice de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă. Modificarea derivă din recentele amendamente operate de Parlament la Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Legea nr. 84/2019 în vigoare din 27.07.2019) și având în vedere că la 01.07.2019 a intrat în vigoare art. 11 (în redacție nouă) din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prin care intermediarii în (re)asigurări au reobținut dreptul de a intermedia contracte de asigurare obligatorie RCA internă și externă, și corespunzător, de a încasa comisioane.

 

 1. Autorizare

 

 • Prospectul ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul multiplu în persoana lui A. Ghilaș, G. Ghilaș și SRL „GRINARID”, obiectul căreia îl constituie procurarea a 49738 acţiuni ordinare nominative emise de societatea pe acțiuni „LUSMECON”, la preţul de 10 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data anunţării;
 • Avizarea cererii de retragere obligatorie, adresată acționarilor SA „REUPIES” de către ofertantul SRL „ESCORT-TRANS”, obiectul căreia îl constituie 103 805 acţiuni ordinare nominative emise de SA „REUPIES”;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA „VIV” în sumă de 772 642 lei în număr de 772 642 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu, din contul mijloacelor nebănești;
 • Înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a înscrierilor aferente radierii acțiunilor anulate (82968 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 50 lei per/acțiune) ale BC „ENERGBANK” SA, cu restructurarea emisiunilor de acțiuni emise anterior de către bancă (emisiunile nr. I-XI), și a emisiunii suplimentare (a XIII-a) de noi acțiuni ale băncii menționate în același număr și de aceeași clasă (82968 unități cu valoarea nominală de 50 lei per/acțiune) în valoare de 4 148 400 lei;
 • Schimbarea denumirii SA „AMEN-VER” în SA „OPERATOR REGIONAL APĂ-CANAL HÎNCEȘTI” și a SA „MOLDOVAAUTOTRANSCEREALE” în SA „EX-PROD-TRANS”, cu schimbarea codului ISIN al valorilor mobiliare ale celor două societăți;
 • Reorganizarea SA „D-INVEST-CIOCANA” prin transformare în societate cu răspundere limitată;
 • Înregistrarea de stat a modificărilor operate în statutul AEÎ „VALEA VÎLCULUI” ca rezultat al modificării adreselor juridice ale unor filiale;
 • Înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a entităților „AGUR INVEST” SRL și „BANII TĂI” SRL;
 • Includerea SA „Audit-Concret” în lista entităților de audit eligibile să efectueze auditul unui asigurător (reasigurător);
 • Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale Societății Comerciale „T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE” SRL, aplicată prin Ordonanța nr. 23/2-O din 10.06.2019.

 

 1. Supraveghere

 

 • Prescrierea și aplicarea avertismentului față de administratorii a 10 Asociații de Economii și Împrumut și 4 Organizații de Creditare Nebancară să achite, în termen de 15 zile, plățile regulatorii de funcționare restante pentru trimestrul II 2019 și penalitățile aferente.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY