COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Date de contact ale angajaților

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Budianschi Dumitru

Preşedinte

859-401

2

Gheorghiță Adrian

Vicepreşedinte

859-401

3. Rusnac Vladimir

Vicepreşedinte

859-402

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Stanciu Nadejda

Director

859-546

DIRECȚIA EMITENȚI

2

Munteanu Alexandra

Şef direcție

859-471

3

Calancea Victor

Specialist principal

859-475

4

Toderiţa Angela

Specialist principal

859-473

5

Munteanu Victoria

Specialist principal

859-437

6

Guţu Iraida

Specialist superior

859-472

DIRECŢIA REGLEMENTARE - AUTORIZARE

Buliba Roman Director adjunct, șef Direcție  859-450

8

Şoimu Irina

Specialist principal

859-453

9

Ţurcan Aurelia

Specialist principal

859-474

10

Suhostavschi – Mocrac Iana

Specialist superior

859-456

11

Vornic Ștefan

Specialist superior

859-458

DIRECŢIA SUPRAVEGHERE

12

Onceanu Cornelia

Șef direcție

859-460

13

Burlea Rodica

Inspector principal

859-454

14

Muntean Ina

Inspector principal

859-462

15

Casapu Tudor

Inspector principal

859-461

16

Efros Damian

Inspector superior

859-464

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

DIRECȚIA ASIGURĂRI

1

Cojocari Liliana

Șef Direcție

859-494

2 Subotin Stela  Consultant expert

859-492

3

Roșca Constantin

Specialist

859-493

DIRECȚIA CREDITE/DEPOZITE

4

Agachi Ion

Consultant expert

859-552

5

Vacariuc Liubovi

Specialist

859-551

6. Graur Radu Specialist 859-554

DIRECȚIA SERVICII DE PLATĂ ȘI SCHIMB VALUTAR

7

Martinenco Victor

Șef Direcție

859-550

DIRECȚIA SUPORT CONSUMATORI

8

Tudoreanu Silvia

Șef Direcție

859-445

9

Pascaru Nicolae

Specialist principal

859-447

10

Ciobanu Natalia

Specialist superior

859-446

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Nicorici Mihaela

Director

859-580

2

Botnari Ina

Director adjunct

859-449

3

Bobeicu Irina

Jurist principal

859-442

4

Cucu Corina

Jurist principal

859-441

5

Gruşca  Andrei

Jurist principal

859-448

6

Melnic Dan

Jurist superior

859-498

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Cuhal Veronica

Şef direcţie generală

859-430

2 Diana Railean șef adjunct Direcție generală 859-434

3

Meriacre Marina

Specialist principal

859-432

4

Duca Nil

Specialist principal

859-435

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Alcază Lilia

Secretar de presă

859-431

2

Chitii Natalia

Specialist principal

859-433

Nr. 

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Gladei Anatolie

Șef Direcție generală

859-444

2

Bostan Dorin

Specialist principal

859-555

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Popa Ecaterina

Şef serviciu

859-522

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Cvasiuc Natalia

Şef serviciu

859-420

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Maciac Felicia

Şef Serviciu

859-406

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Olaru Claudia

Contabil-şef adjunct

859-530

2

Ivanov Aliona

Contabil

859-531

Nr.

Numele prenumele

Subdiviziunea structurală, funcţia

Telefon extern

1

Pulbere Igor

Şef direcție

859-407

2

Verebceanu  Ana

Specialist principal

859-541

3

Alexandrov Cristina

Specialist superior

859-401

4

Strună Larisa

Administrator achiziții

859-534

5

Portărescu Liubov

Specialist

859-544

6

Untmoale Tatiana

Arhivar

859-543

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY