COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Conferință dedicată asigurărilor

  • 26.06.2020
  • 192

Prima conferință (on-line) a pieței asigurărilor din R. Moldova, cu genericul ,,Asigurările – între provocările pandemiei și consolidarea pieței”, a avut loc joi, 25 iunie curent, fiind organizată de XPRIMM cu concursul Comisiei Naționale a Pieței Financiare și a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule.

În cadrul evenimentului, la care au participat peste 100 de reprezentanți ai industriei de asigurări din Moldova și România, au fost dezbătute subiecte, precum noile reglementări în asigurări, noul cadrul legislativ și, nu în ultimul rând, provocările post-pandemie.

În discursul introductiv de salut, adresându-se către participanții evenimentului, Valeriu CHIȚAN, președintele Comisiei Naționale, a cuantificat cele mai semnificative aspecte ce vizează problematica abordată. Potrivit Domniei Sale, ,,...autoritatea de supraveghere pe parcursul ultimilor doi ani, potrivit unei Foi de parcurs, la baza căreia a fost Raportul de evaluare al Băncii Mondiale, cu implicarea participanților profesioniști ai pieței, a realizat un ,,pachet” de lucrări în sensul ajustării cadrului normativ aferent implementării unui sistem prudențial de supraveghere bazat pe prevenirea riscurilor. Respectiv, au fost sporite și sunt aplicabile cerințele în materie de lichidități, rezerve tehnice și solvabilitate.

În același timp, mai cu seamă pe parcursul ultimelor 12 luni, s-au materializat un șir de măsuri practice, severe în aplicarea instrumentelor adecvate revigorării și consolidării financiare ale unor entități marginal solvabile și cu deficit de active – am în vedere, redresarea și remedierea financiară, administrarea specială. În rezultat, o entitate a depus licența; în cazul altor două, a fost instituit regimul de administrare specială, fiind suspendate licența și vânzările. Acestea – una practic deposedată de active, alta subcapitalizată și precipitat insolvabilă – în lipsa soluțiilor de adecvare la capital încearcă în mod disperat să conteste deciziile autorității, prin revizuirea regulilor prudențiale. În acest răstimp, alte trei companii și-au ,,făcut temele” – prin infuzii de capital și redimensionarea ratei solvabilității. În această ordine de idei, în cazul celei mai mari societăți, pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat în gestiune de către CNPF. Prin urmare, mesajul nostru pentru toată lumea este următorul: preocupările și eforturile autorității de supraveghere sunt de neabătut. În pofida crizei pandemice și, implicit, celei economice, sectorul – până la implementarea Solvency II -  incontestabil necesită a fi ,,curățit”.”

Cu referință la efectele crizei pandemice, dl CHIȚAN a ținut să specifice: ,,În pofida conștientizării eventualului impact al crizei actuale, în același timp, trebuie să acceptăm și axioma, potrivit căreia asemenea fenomene dezastruoase servesc și oportunitate pentru o restartare – o restartare axată pe noi principii de guvernare corporativă, în cazul nostru, neapărat pe exigențe și prudențialitate. Și, nu în ultimul rând, prin resetarea industriei propriu-zise, portofoliul de contracte urmând neîntârziat a fi descărcat” de presiunea asigurărilor obligatorii, în favoarea extinderii celor facultative”.

În materie de siguranță și sustenabilitate financiară, președintele CNPF a ținut să tranșeze lucrurile, atenționând audiența că ,,...recapitalizarea devine o țintă-cheie, iar implementarea inechivocă a principiilor de guvernare corporativă și management intern de evaluare a riscurilor constituie chintesența reformării companiilor, acționarii și managementul cărora realmente neavând alte soluții, decât a susține un alt mod de gândire în contextul  unei paradigme redefinite”.

Cu titlu de concluzie, Valeriu CHIȚAN a sensibilizat atenția asupra următoarelor: ,, Suntem cu toții marcați de provocările curente, dar totodată și determinați să facem față acestora – atât pe dimensiunea ,,restructurare-restartare”, cât și pe cea de atenuare a efectelor crizei cu care ne confruntăm. Implicarea asumată și plenară a părților (autoritatea de supraveghere – participanții profesioniști ai pieței, implicit acționariatul și managementul corporativ) într-un proces complex, cuprinzător și de durată constituie un test de bunăvoință, de maturitate și de responsabilitate în interes public. Prin urmare, suntem în situația (una de force majeure) când antreprenoriatul, și nu numai, trebuie să-și revizuiască abordările, afacerile fiind (re)concepute în termeni exclusiv intensivi, austeritatea devenind o regulă în toate. Iar în cazul nostru – în primul rând, prin temperarea, implicit, subdimensionarea și raționalizarea cheltuielilor, mai cu seamă celor de achiziții, cu precădere celor pentru intermediere...”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY