COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

  • 251

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

Anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

  1. INSPECTOR, Direcţia inspectare din cadrul Direcţiei generale asigurări;
  2. SPECIALIST SUPERIOR, Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Direcţiei generale asigurări (perioada determinată);
  3. SPECIALIST, Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Direcţiei generale asigurări;
  4. INSPECTOR  PRINCIPAL, Direcţia supraveghere organizaţii de creditare nebancară din cadrul Direcţiei generale creditare nebancară;
  5. INSPECTOR SUPERIOR, Direcţia supraveghere organizaţii de creditare nebancară din cadrul Direcţiei generale creditare nebancară;
  6. JURIST PRINCIPAL, Direcţia expertiză din cadrul Direcţiei generale juridică.

Pentru detalii suplimentare accesați link-ul de mai jos:

CNPF > Resurse umane > Cariere

 

Documentele și modalitatea de depunere a acestora la CNPF:

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77) , care va conține:

1) Curriculum Vitae (Europass);

2) copia buletinului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) certificatul medical forma nr.086/u;

5) copia carnetului de muncă;

6) cazierul judiciar;

7) informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi conflictele de interese sancţionate. În cazul persoanelor angajate în funcţii de conducere/control, care au fost subiecţi ai legislaţiei privind integritatea în ultimii 5 ani – actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislaţia privind integritatea.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

 

Data limită de depunere a documentelor:

          20   mai  2019

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY