COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Comunicat informativ cu privire la amendarea Hotărârii CNPF nr.20/5 din 16.05.2008

  • 11.07.2018
  • 274
Prin prezenta, Comisia Națională a Pieței Financiare comunică că în Hotărârea CNPF nr.20/5 din 16.05.2008 cu privire la aprobarea formei și conținutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare și polițelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, prin Hotărârea CNPF    nr. 28/13 din 25.06.2018 au fost operate modificări și completări (Monitorul Oficial 2018, nr. 246-254, art.1109).
Modificările operate, acordă posibilitatea asiguratului/participantului profesionist de a aplica semnătura electronică avansată calificată în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto în regim on-line, care produce efecte juridice şi este acceptată ca probă inclusiv în cadrul procedurilor judiciare.
Totodată, întru protejarea drepturilor consumatorului, în conformitate cu art. 43 alin.(1) lit. d) din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări, ce prevede că asigurătorul este obligat să ofere asiguraţilor şi potenţialilor asiguraţi informaţii referitor la produse, la condiţiile generale şi speciale ale contractelor de asigurare, la beneficiile ce rezultă din contractele de asigurare, la tarifele şi primele pe care urmează să le plătească asiguratul, în Anexa nr. 3 “Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă)”, Polița de asigurare RCA și Anexa nr.4 „Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă CARTE VERDE)”, se va indica cuantumul comisionului intermediarului (broker/agent de asigurare) în procente și respectiv în lei.
În același context, s-a completat și Anexa nr.3 „Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă autovehicule (asigurare de răspundere civilă auto internă)” prin indicarea clasei Bonus-Malus pentru asigurat și utilizator, reieșind din faptul că această modificare simplifică modul de calculare a primei pentru asigurători și permite asiguratului să cunoască ce clasă bonus sau malus a acumulat la momentul încheierii contractului.
În prezent, Autoritatea de Supraveghere, în comun cu compania IT care acordă mentenanță și suport tehnic a sistemul Sistemul informațional automatizat de stat RCA Data, operează modificările de rigoare în SIA RCA Data.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY