COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

  • 25.03.2019
  • 366

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) aduce la cunoștința publicului informația privind acțiunile aferente bunei dezvoltări și funcționări a pieței de capital autohtone. Mai cu seamă, CNPF întreprinde toate măsurile potrivit competențelor conferite de legea-cadru (nr. 192/1998) pentru a facilita procesul de reformare a infrastructurii pieței în materia serviciilor de evidență și decontare a valorilor mobiliare corporative, drept rezultat promovând încrederea și investițiile pe acest segment al pieței financiare non-bancare.
Provocările, în acest sens, sunt legate de tot ceea ce înseamnă asigurarea bazei normative și îmbunătățirea pieței, aplicarea instrumentelor de supraveghere și asistență în migrarea calitativă a datelor de la instituțiile supravegheate de CNPF - societățile de  registru și Depozitarul Național de Valori Mobiliare - către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, creat de Banca Națională a Moldovei, care începând cu 1 mai 2019 va prelua funcțiile de evidență centralizată și de decontare a valorilor mobiliare corporative, în conformitate cu Legea nr. 234/2016.

De consemnat, că legiuitorul a prescris transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare în trei etape:

1) 1 mai 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale băncilor și societăților de asigurare;

2) 15 decembrie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare pe piața reglementată și în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, altele decât băncile și societățile de asigurare;

3) 15 decembrie 2020 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților, altele decât cele menționate la sbp. 1) și 2).

Este important de punctat că acest calendar gradual susține un proces bine organizat în timp, evitând riscurile de perturbare a activității participanților la piața financiară non-bancară, inclusiv oferind posibilitatea efectuării de către CNPF a controlului încrucișat al datelor aferente registrelor deținătorilor de valori mobiliare, totodată, asigurând împreună cu emitenții a înștiințării publice a deținătorilor de valori mobiliare în scopul păstrării integrității datelor din aceste registre.

În condițiile enunțate, autoritatea de supraveghere, în persoana CNPF, sensibilizează atenția emitenților de valori mobiliare și actorilor pieței de capital în vederea onorării obligațiilor asumate de aceștia și, respectiv, neadmiterii tergiversării procesului demarat.
 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY