COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Comitetul Național de Stabilitate Financiară

Stabilitatea sistemului financiar

Tendinţe recentele pe pieţele mondiale atestă o atenţie sporită a autorităţilor de supraveghere a pieţelor financiare asupra problemei menţinerii stabilităţii financiare prin intermediul identificării, măsurării şi monitorizării indicatorilor macroprudenţiali a riscurilor sistemice.

În baza studiilor empirice ale perioadelor precedente au fost identificaţi factorii determinanţi ce stau la baza producerii crizelor şi care vor facilita în viitor prognozarea declanşării acestora. De asemenea, s-a constatat că indicatorii macroeconomici conţin informaţie relevantă şi conturează anumite tendinţe în ceea ce priveşte vulnerabilităţile sistemelor financiare.

Reieşind din cele mai bune practici aplicate la nivel internaţional, instituţiile financiare internaţionale recomandă autorităţilor de reglementare şi supraveghere a pieţelor financiare naţionale să intervină printr-o abordare individualizată deja la stadiile incipiente ale deteriorării situaţii financiare a participanţilor pieţei şi să întreprindă măsuri corective prin intermediul ajustării politicii de reglementare şi supraveghere. Succesul intervenţiei autorităţii depinde în mare măsură de modul în care sunt evaluate expunerile instituţiilor la risc. Din aceste considerente apare necesitatea de a promova o mai bună înţelegere a riscurilor şi utilizarea unor instrumente de supraveghere adecvate.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare avînd drept obiective asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară, desfăşoară activităţi în scopul unei mai bune înţelegeri a factorilor ce generează riscurile sistemice şi corelaţia acestora cu ciclurile economice.

În baza recomandărilor Fondului Monetar Internaţional, Comisia Naţională a Pieţei Financiare asigură generalizarea şi prezentarea indicatorii de soliditate financiară care reprezintă un instrument important în procesul de evaluare a stabilităţii financiare şi elaborării măsurilor de minimizare a riscurilor sistemice.

Indicatorii  solidității financiare consolidați pot fi accesaţi urmînd link-ul:     ISF

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY