COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

CNPF și IFAD își canalizează eforturile pentru a încuraja remitențele către zonele rurale prin intermediul AEÎ

  • 25.02.2020
  • 158

Aspecte ce țin de oficializarea fluxurilor de remitențe prin intermediul Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) și de încurajare a incluziunii financiare a beneficiarilor din zona rurală de transferuri din străinătate au fost discutate marți, 25 februarie curent, în cadrul unei mese rotunde desfășurate la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

De notat că activitățile privind dezvoltarea capacităților AEÎ de a deveni agenți pentru transferurile de remitențe și alte servicii de plată urmează a fi implementate de CNPF în cadrul Acordului de Grant oferit de IFAD și finanțat de UE „Sprijinirea Proiectului de Reziliență Rurală IFAD în Moldova - Dezvoltarea Capacităților de Consolidare a AEΔ.

Scopul de bază al proiectului constă în conectarea AEÎ la sistemul internațional de plată a transferului de numerar și fortificarea capacităților instituționale ale acestora pentru susținerea, adaptarea și implementarea produselor sale de economii și împrumut destinate beneficiarilor de remitențe din zona rurală.

Prezent la eveniment, Valeriu Chițan, președintele CNPF, a menționat că dezvoltarea unei infrastructuri sigure a sectorului de creditare nebancară, din care fac parte și Asociațiile de Economii și Împrumut, constituie un deziderat pentru CNPF. ”Trebuie să recunoaștem că această piață dispune de un potențial semnificativ nevalorificat, spre care pot fi direcționate fluxuri investiționale importante. AEÎ – verigă de intermediere financiară în cadrul pieței non-bancare –  pot fi unul dintre mecanismele-cheie de redirecționare a resurselor bănești provenite din remitențe cu ulterioara investire a acestora sub formă de împrumuturi în dezvoltarea afacerilor preponderent agricole din zona rurală”, a afirmat președintele CNPF. 

În context, Alina Cebotariov, directorul Departamentului de creditare nebancară din cadrul CNPF, a prezentat activitățile în curs de realizare aferente Acordului cu IFAD, în contextul reglementărilor existente, și criteriile prestabilite de selectare a AEÎ-”pilot” care vor beneficia de asistență în vederea obținerii calității de agent de plată.

În sensul celor enunțate, dna Cebotariov a ținut să specifice că comparativ cu băncile, AEÎ sunt mai avantajate pentru că au o prezență mai mare în teritoriu și sunt mai aproape de cetățenii din zonele rurale, fapt care deschide noi oportunități de accesibilitate la serviciile financiare, inclusiv la produsele de economii și împrumuturile pentru micro-afacerile rurale. ”Aria de activitate principală pentru AEÎ urmează a fi zonele rurale, prioritare urmând a fi localitățile neacoperite de sectorul bancar”, a adăugat Alina Cebotariov.

La rândul său, Elena Burlacu, manager Servicii Financiare și Dezvoltare Rurală la UCIP IFAD, a specificat că ”acordarea porțiunii de grant pentru dezvoltarea afacerilor din remitențe este un stimulent important pentru tinerii antreprenori în lansarea și dezvoltarea unei afaceri acasă, fiind, în același timp, un catalizator pentru incluziunea financiară a migranților și dezvoltarea rurală”.

În continuare, Iana Semionova, consultant Magenta Consulting SRL, a prezentat rezultatele referitoare la ”Studiul privind migrația și remitențele în zonele rurale din Moldova”, care au servit o premisă determinantă în vederea definirii coridoarelor de migrație și zonelor de concentrare, precum și evaluării persoanelor emigrante situate atât în ​​zonele de migrație, cât și în zonele de intervenție cu AEÎ.

Conform datelor CNPF, la 30.09.2019, erau înregistrate 240 de AEÎ, dintre care 176  de categoria A, 64 de categoria B și o Asociație Națională Centrală a AEÎ, care au acordat împrumuturi în mărime de 933,3 mil. lei către circa 40 mii de persoane.

În aceeași perioadă, AEÎ de categoria B au atras depuneri de economii în sumă de 570 mil. lei de la 7,2 mii de persoane. 

***De specificat că activitatea AEÎ este ghidată prin Legea nr. 139/2007, potrivit căreia AEÎ reprezintă o organizație necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice și juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum și alte servicii financiare, având ca scop sprijinirea activităților legale ale membrilor săi în vederea îmbunătățirii condițiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY