COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

CNPF informează despre situația în companiile ”Moldova-Astrovaz” SA și ”Klassika Asigurări” SA, aflate în procedură de remediere financiară

  • 10.10.2019
  • 768

Comisia Națională  a Pieței Financiare (CNPF) reține atenția publicului asupra situației în cadrul companiilor ”Moldova-Astrovaz” SA și ”Klassika Asigurări” SA, aflate în procedură de remediere financiară, precum și despre măsurile întreprinse de autoritatea de supraveghere în disciplinarea și responsabilizarea managementului celor două entități.

De menționat, că la 01.07.2019 la ”Moldova-Astrovaz” SA a fost introdusă procedura de remediere financiară, urmare abaterilor și neregulilor depistate în cadrul controlului, precum și neeliminării în termen a deficitului semnificativ de active. Potrivit planului de remediere financiară, aprobat de către acționarul asigurătorului, Compania preconizează să majoreze capitalul social până la finele acestui an, precum și să întreprindă o serie de măsuri (reducerea cheltuielilor, eliminarea deficitului de active, limitarea subscrierilor ”Carte Verde”), scopul cărora este de a stabiliza situația economico-financiara a entității.

O situație gravă se atestă în cadrul ”Klassika Asigurări” SA, aflată, din 29 iulie 2019, în procedură de remediere financiară - prin administrare specială provizorie -, introdusă din considerentele cuantificării unui pericol iminent de insolvabilitate a Companiei, fiind atestate mai multe operațiuni dubioase și suspecte privind extragerea mijloacelor financiare din cadrul entității de către foști factori decizionali ai asigurătorului. Toate materialele aferente controlului au fost remise organelor de drept pentru luare de atitudine potrivit Legii.

CNPF a prescris acționariatului „Klassika Asigurări” SA să înstrăineze pachetul de acțiuni deținut în termen de trei luni.

Ignorarea de către acționariat a prescripțiilor dispuse, a determinat, la 3 octombrie curent, Consiliul de Administrație al CNPF să suspende pe un termen de șase luni licența companiei ”Klassika Asigurări”.

Decizia de suspendare a licenței a fost luată cu scopul de a asigura condițiile optime de conservare a valorii activelor, precum și în vederea protejării intereselor și drepturilor asiguraților și beneficiarilor asigurării.

În sensul celor enunțate, autoritatea de supraveghere îndeamnă participanții la piața de asigurări să-și onoreze obligațiile asumate și menționează că va continua că implementeze reguli în materie de reglementare și supraveghere a entităților în vederea protejării consumatorilor de practicile abuzive.

În context, CNPF relevă că în vizorul autorității de supraveghere sunt și alte companii de asigurări care, având o capitalizare insuficientă, nu întrunesc pe deplin criteriile în materie de solvabilitate și rezerve tehnice – pre-condiții determinante în activitatea unui asigurător.

În scopul diminuării riscurilor persistente și anticipării situației de insolvabilitate, cu consecințele eventuale de rigoare, CNPF, în mod constant, de la caz la caz, va  recurge la aplicarea față de unele companii a instrumentelor financiare adiționale: redresare financiară/remediere financiară și/sau administrare specială.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY