COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Asigurări

Prima | ... | Asigurări | CNPF explică

CNPF explică

Asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule (RCA) reprezintă o asigurare obligatorie pentru orice proprietar sau utilizator al unui vehicul.

 În cazul unui accident rutier, soldat cu daune materiale, vătămări corporale, deces sau prejudicii morale, persoana păgubită primește despăgubiri din partea companiei la care este asigurată persoana vinovată de producerea accidentului.

Da. Contractul de asigurare RCA poate fi încheiat atât electronic, cât și pe suport de hârtie.

În cazul în care contractul de asigurare obligatorie RCA este încheiat online, iar asiguratul a efectuat plata primei de asigurare, se prezumă că acesta și-a exprimat consimțământul privind încheierea contractului, indiferent dacă a semnat sau nu contractul respectiv.

În ceea ce privește asigurarea RCA externă, Carte Verde, este obligatoriu ca asiguratul sa aibă asupra sa certificatul de asigurare în original, pe suport hartie, chiar dacă contractul a fost încheiat electronic.

În conformitate cu prevederile noii legi privind RCA, în vigoare din 1 aprilie 2023, contractele de asigurare încheiate începând cu această dată sunt reglementate potrivit prevederilor noii legi, nr. 106/2022, în timp ce contractele de asigurare încheiate până la 31.03.2023 sunt reglementate conform prevederilor Legii nr. 414/2006.

Deținătorii sau utilizatorii unităților de transport înregistrate în Republica Moldova sunt obligați să încheie contracte de asigurare obligatorie RCA.

Da, asigurarea CASCO este una facultativa (benevolă), iar asigurarea RCA este una obligatorie.

În cazul înstrăinării vehiculului, asiguratul este obligat să informeze compania de asigurare. Acesta poate cesiona drepturile din contractul de asigurare RCA noului proprietar sau poate rezoluționa contractul existent, cu condiția că în perioada de valabilitate a acestuia nu au fost sau nu urmează a fi achitate despăgubiri de asigurare. Noul proprietar nu este în drept să modifice contractul RCA fără o solicitare, în adresa companiei de asigurări, din partea fostului proprietar.

La procurarea unui bun electronic, inclusiv a unui telefon mobil, vi se poate propune opțiunea de a vă asigura bunul procurat, însă asigurarea bunului procurat nu este obligatorie.

Pentru a vă bucura de beneficiile unei asigurări de bunuri, înaintea încheierii contractului, solicitați informație despre: suma asigurată, prima de asigurare, riscurile asigurate, excluderile prevăzute, modalitatea de calcul a despăgubirii de asigurare.

Asigurarea de accidente nu este o asigurare complementară vânzării bunurilor electronice, dar poate fi o condiție pentru acordarea creditului, care urmează a fi stipulată în contractul de credit. În asemenea circumstanțe, solicitați informație privind suma asigurată (care nu va depăși valoarea totală a creditului), prima de asigurare, riscurile de asigurare, perioada de asigurare (care nu va depăși perioada de rambursare a creditului).

În cazul în care în calitate de Beneficiar al asigurării va fi identificată instituția financiară care a acordat creditul, solicitați includerea în contractul de credit a mențiunii „în limita creditului nerambursat”.

 

Sistemul Bonus-Malus reprezintă unul din factorii care influențează costul asigurării RCA și este definit drept un sistem care ajustează prima de asigurare în contractele de răspundere civilă auto (RCA), în baza istoricului de daune al asiguratului. Astfel, prima de asigurare va avea o valoare mai mică (dacă se aplică Bonus) sau o valoare mai mare (dacă va fi aplicat Malus). Prin urmare, Bonus-ul recompensează șoferii care conduc responsabil, iar Malus-ul penalizează conducătorii auto, care provoacă daune.

Dacă persoana nu a fost implicată în niciun accident rutier pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în ultimul an, persoanei i se va atribui o clasă Bonus-Malus superioară celei inițiale, iar la calcularea primei de asigurare va primi o reducere de 5%. Această reducere poate ajunge până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a provocat niciun accident în tot acest timp.

Coeficientul Malus se aplică în funcție de numărul cazurilor asigurate pentru care s-a plătit despăgubirea de asigurare în perioada de calcul și poate duce la majorarea primei de asigurare de până la 2,5 ori.

Coeficientul Bonus-Malus, inclusiv recalculat, se aplică automatizat în timpul procesării contractului de asigurare prin intermediul Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii RCA.

Algoritmul de calcul al sistemului Bonus-Malus este reglementat prin Hotărârea CNPF nr. 22/3 din 29.04.2015: https://tinyurl.com/ywhax4aj

Bonus-Malus poate fi verificat prin intermediul sistemului informațional RCA Data: https://rca.bnm.md/

 

 

Asigurarea obligatorie RCA acoperă răspunderea pentru pagubele produse de accidente de vehicule tuturor persoanelor, altele decât conducătorul vehiculului culpabil.

Membrii familiei asiguratului, ai conducătorului de vehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de vehicul şi este acoperită de asigurarea obligatorie RCA beneficiază de despăgubiri/indemnizații de asigurare pentru vătămările corporale cauzate în accident.

Pentru prejudiciile morale ca urmare a dizabilității sau a decesului persoanei vătămate cauzate de unul şi acelaşi accident, limita de despăgubire este de 5 000 de euro pentru o persoană vătămată sau de 10 000 de euro pentru mai multe persoane vătămate, indiferent de numărul lor, cu echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de către BNM la data producerii accidentului.

În cazul prejudiciilor morale, acestea, proporțional limitei de răspundere, vor fi compensate după cum urmează:

a) în caz de deces al persoanei vătămate – 100%;

b) în caz de încadrare în grad de dizabilitate: severă – 90%, accentuată – 60%, medie – 30%.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY