COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

CNPF a participat la un seminar în domeniul spălării banilor, organizat sub egida UE

  • 25.09.2019
  • 469

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a participat marți, 24 septembrie, la seminarul organizat sub patronajul Uniunii Europene cu tematica ”Implementarea standardelor UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Provocări și perspective”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 2020-2024, rezultatele raportului de evaluare a R. Moldova de către UE, precum și ultimele evoluții în implementarea Planului de Acțiuni privind diminuarea riscurilor în domeniul vizat. 

Secretarul general al CNPF, Elena Pui, a subliniat în discursul său că raportul de evaluare națională a calificat drept risc înalt aferent organizațiilor de creditare nebancară, risc mediu-scăzut asociat sectorului de asigurări și risc mediu-scăzut pentru piața de capital.

Elena Pui a menționat că autoritatea de supraveghere conștientizează riscurile pasibile care însoțesc dezvoltarea rapidă a sectorului de creditare nebancară și în acest sens a stăruit pentru a convinge autoritățile de resort asupra imperativului de implementare a unei supravegheri adecvate acestor riscuri. Astfel, anul 2018 a fost un an de cotitură pentru sectorul OCN, fiind instituit cadrul regulatoriu – Legea nr. 1/2018 cu aplicare de la 1 octombrie 2018. Pe lângă extinderea competențelor de supraveghere ale CNPF, implicit, au fost legiferate regulile de joc aferente creditorilor nebancari, în speță cerințele de capital și exigențele anti-risc pentru creditori și debitori (beneficiari).

De asemenea, a fost pus în aplicare un sistem electronic de raportare unic pentru sectorul de creditare nebancară, menit să asigure generalizarea raportării periodice, cu aplicarea semnăturii electronice. Totodată, punerea în aplicare a actelor normative subsecvente, mai cu seamă a Regulamentului cu privire la transparența structurii de proprietate a OCN, a avut drept finalitate înregistrarea în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate a 162 OCN, fiind identificați toți fondatorii, respectiv, beneficiarii efectivi ai acestora.

În aceeași ordine de idei, secretarul general al CNPF a specificat că a fost elaborat un chestionar de conformitate, datele căruia au fost colectate și analizate, iar în funcție de nivelul riscului de conformitate, urmează a fi întreprinse măsuri de remediere, inclusiv controale.

La final, Elena Pui a afirmat că în perioada următoare CNPF își propune să evalueze politicile tuturor entităților raportoare aflate în aria de cuprindere a autorității de supraveghere, să creeze și să actualizeze registrul beneficiarilor efectivi ai tuturor participanților profesioniști ai pieței financiare nebancare, precum și să elaboreze procedura de control aferentă domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor a participanților profesioniști la piața financiară nebancară.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY