COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

CNPF a făcut public raportul de activitate pentru 2020

  • 27.05.2021
  • 293

Comisia Națională a Pieței Financiare, conformându-se cadrului normativ aferent speței, a prezentat Parlamentului, Președinției și Guvernului Raportul de activitate pentru 2020. Documentul cuprinde o sinteză amplă privind principalii indicatori și rezultate aferente sectoarelor pieței financiare nonbancare și punctează anumite slăbiciuni, constrângeri și provocări în procesul de implementare a obiectivelor asumate.

Raportul este structurat în 10 compartimente, inclusiv consolidarea cadrului normativ, monitorizare/supraveghere, impactul pandemiei COVID-19, protecția consumatorului, cooperarea internă și externă, activitatea operațională. În mare parte, acțiunile autorității au fost realizate în condițiile crizei pandemice, situație care a determinat revizuirea măsurilor preconizate și regândirea proiectelor aferente sectoarelor supravegheate.

În anul de gestiune 2020, CNPF a implementat mai multe măsuri de reglementare în vederea susținerii pieței financiare nebancare, acestea vizând, cu precădere, prorogarea termenului de raportare a participanților pieței și a termenului de desfășurare a adunărilor generale anuale ale acționarilor, în scopul neadmiterii lezării drepturilor patrimoniale ale acestora, dar și revizuirea modului de prezentare a rapoartelor zilnice și celor periodice de către subiecții autorizați ai pieței.

Piața de capital  

Repercusiunile crizei pandemice, precum și finalizarea procedurilor legale în materie de adecvare a calității acționariatului în instituțiile financiar–bancare, inițiate în perioadele anterioare, au determinat reduceri pe segmentul secundar al pieței de capital, volumul sumar al tranzacțiilor constituind 1,7 mlrd. lei (în scădere cu circa 3,6 mlrd. lei sau cu 68 la sută comparativ cu 2019).

În 2020, tranzacțiile cu valori mobiliare au fost efectuate, cu precădere, pe segmentul extrabursier al pieței, acestea fiind direct înregistrate la entitățile care țin evidența deținătorilor de acțiuni (1,6 mlrd. lei sau 94 la sută din volumul total al tranzacțiilor derulate pe piața secundară).

Totodată, cele mai accentuate reduceri de volume s-au produs pe segmentul reglementat al pieței secundare de capital, volumul sumar înregistrat pe această platformă de tranzacționare fiind de 69,5 mil. lei.

Piața de asigurări

Societățile de asigurare s-au confruntat cu efectele comprimării cifrei de afaceri generate de criza pandemică, mai ales la capitolul ”subscrieri de polițe”. Astfel, primele brute subscrise, care pe parcursul ultimilor ani au înregistrat o creștere relativ constantă, în 2020 au consemnat un declin, în special, cele provenite din vânzările de certificate ”Carte Verde”. Astfel, 13 asigurători (care au deținut licență pe parcursul lui 2020) au subscris prime brute în valoare totală de circa 1,5 mlrd lei, în scădere cu 172 mil. lei (11 la sută) față de valoarea înregistrată în 2019 (1,6 mlrd lei).

În același timp, companiile au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare în valoare totală de circa 600 mil. lei, înregistrând o descreștere cu peste 57 mil. lei, comparativ cu 2019. Raportul despăgubirilor de asigurare față de primele subscrise a constituit 41 la sută, înregistrând o creștere cu 0,81 puncte procentuale comparativ cu 2019. Acest raport indică faptul că din 100 lei prime subscrise sunt achitate despăgubiri în mărime de 41,05 lei.

În perioada analizată, prima de asigurare per capita a atins nivelul de 550,34 lei/locuitor - o creștere cu 91,75 lei, iar valoarea despăgubirilor achitate a însumat 225,9 lei/locuitor în creștere cu 41,4 lei comparativ cu anul precedent.

Sectorul de creditare nebancară

La situația din 31.12.2020, în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate erau incluse 154 OCN în drept să desfășoare activități de creditare nebancară, în descreștere cu 11 OCN (165, 2019). La aceeași dată, licențe pentru desfășurarea activității profesioniste dețineau 228 de asociații de economii și împrumut de categoria A și B, în descreștere cu 10 AEÎ (238, 2019) și o Asociație Națională Centrală a asociațiilor de economii și împrumut.

Volumul împrumuturilor acordate de OCN și AEÎ a constituit 10,6 mlrd. lei (în creștere cu peste 275 mil. lei comparativ cu 2019), dintre care 9,6 mlrd. lei au revenit sectorului OCN și 958 mil. lei – sectorului AEÎ.

Valoarea activelor totale deținute de întreg sectorul de creditare nebancară (AEÎ și OCN) a înregistrat o scădere cu peste 90 mil. lei, constituind 11,7 mlrd. lei, la finele anului de gestiune.

În contextul perspectivelor economice globale, care rămân a fi marcate de un grad ridicat de incertitudine în ceea ce privește evoluțiile viitoare și durata crizei pandemice și celei economice, în 2021 CNPF își propune conjugarea eforturilor în vederea minimizării riscurilor generate de  COVID-19 asupra piețelor financiare nebancare, coroborate cu îndeplinirea obiectivelor generale asumate și, implicit, protejarea consumatorilor.

Raportul de activitate al CNPF pentru 2020 este accesibil pe pagina web oficială a instituției – https://www.cnpf.md/ro/rapoarte-anuale-6315.html.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY