COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Cerințe pentru persoanele antrenate în activitatea de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări

  • 370

În temeiul Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări, intermediarii în asigurări au obligația să corespundă cerinţelor profesionale şi condiţiilor de pregătire şi experienţă potrivit funcţiilor deţinute, responsabilităţilor şi împuternicirilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi să deţină, după caz, certificat de calificare eliberat în condiţiile Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/5 din 30.09.2016 (Monitorul Oficial nr.399-404/1949 din 18.11.2016).
Actul normativ menționat stabilește cerinţele de pregătire, competenţă profesională şi experienţă a următoarelor categorii de persoane:
1) personalul propriu al asigurătorului;
2) personalul propriu al agentului bancassurance;
3) administratorul brokerului în asigurări şi/sau reasigurări;
4) personalul propriu cu atribuţii de intermediere al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
5) agenţii de asigurare persoane fizice;
6) administratorul agentului de asigurare persoană juridică;
7) subagenţii.
Astfel, CNPF, repetat sensibilizează atenția persoanelor vizate, că termenul de conformare asupra cerințelor de pregătire și competență profesională în asigurări expiră la data de 18.11.2018.
Pentru informații suplimentare urmează să Vă adresați:
- la sediul CNPF, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 77;
- persoanele de contact:
Guzun Daniela  - secretarul Comisie de atestare, (022) 859 – 493
Ciobanu Tatiana - şef al Direcţiei generale asigurări, (022) 859 – 481
https://www.cnpf.md/md/infcurs/

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY