COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Resurse umane

Prima | ... | Resurse umane | Cariere

Posturi vacante

 • 2833

COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE

Anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante

Denumirea funcției:

specialist superior, Direcția generală tehnologii informaționale

Scopul general al funcției:

Asigură instalarea, monitorizarea și buna funcționare a componentelor și echipamentului TIC, în funcție de necesitățile de muncă ale fiecărui utilizator, precum și acordarea asistenței tehnice/informaționale în procesul de administrare operațională a resurselor și infrastructurii Spațiului Informatic Integrat (SII) al CNPF.

Sarcinile principale:

 • asigură asistența echipamentului TIC, prin schimbul anumitor consumabile;
 • efectuează instalarea, actualizarea, mentenanța și suportul tehnic a produselor software, în funcție de necesitățile generale ale SII și necesitaților de muncă ale fiecărui utilizator;
 • garantează integritatea datelor și previne intruziunile nedorite (malware, adware, spyware) în SII și, în caz de necesitate, acționează prompt prin izolarea și înlăturarea factorilor de risc. În caz de necesitate, blochează accesul utilizatorilor la resurse interne sau externe;
 • administrează utilizatorii și asigură drepturi de acces la SII prin intermediul Active Directory Domain Controller coordonând în prealabil modificările;
 • asigură executarea copiilor de rezervă (backup) a sistemelor informaționale și subsistemelor;

Condiții specifice:

 • Studii superioare, certificările în domeniul TI vor constitui un avantaj solid;
 • cunoașterea sistemelor de operare MS Windows:
  • client – Windows 7, 10;
  • server - Windows 2012, 2016;
 • cunoștințe de bază a platformelor hardware compatibile PC;
 • montarea, configurarea, testarea și deservirea utilajului TI;
 • cunoștințe avansate ale aplicațiilor Microsoft Office;
 • gândirea logică, abordarea inteligentă și atipică în soluționarea sarcinilor vor constitui un avantaj solid;
 • cunoștințe – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare;
 • limba română, o limbă de circulație internațională (nivel B2).

 

Documentele și modalitatea de depunere a acestora la CNPF:

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, persoanele interesate urmează să depună personal dosarul de concurs la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77) , care va conține:

1) Curriculum Vitae (Europass);

2) copia buletinului de identitate;

3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

4) certificatul medical forma nr.086/u;

5) copia carnetului de muncă;

6) cazierul judiciar;

7) informaţia privind stările de incompatibilitate nesoluţionate şi conflictele de interese sancţionate. În cazul persoanelor angajate în funcţii de conducere/control, care au fost subiecţi ai legislaţiei privind integritatea în ultimii 5 ani – actul ce confirmă integritatea profesională în conformitate cu legislaţia privind integritatea.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

 

Data limită de depunere a documentelor:  30 septembrie 2019

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

Numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 77, E-mail: cnpf@cnpf.md
tel. 022-859-420, Natalia Cvasiuc, șef Serviciu resurse umane și integritate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY