COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
   

Atenuarea efectelor coronacrizei

  • 24.03.2020
  • 3634
  1. În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 și în scopul facilitării activităților operațional-financiare ale participanților profesioniști ai pieței financiare nebancare, CNPF a dispus un pachet de măsuri asociate eforturilor autorităților statului și instituțiilor de resort aferente diminuării efectelor crizei pandemice, aprobând măsuri ce vizează entitățile supravegheate, mai cu seamă reeșalonarea plăților regulatorii de funcționare:
  • plățile regulatorii de funcționare ale societăților de asigurare, intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări pentru lunile martie-iunie 2020 se vor achita până în data de 25 iulie 2020;
  • plățile asociațiilor de economii şi împrumut/Asociației Naționale Centrale, organizațiilor de creditare nebancară şi ale birourilor istoriilor de credit se efectuează:

a) pentru trimestrul unu, 2020 - până la 25 iulie 2020;

b) pentru trimestrul doi, 2020 - până la 25 octombrie 2020;

c) pentru trimestrul trei, 2020 - până la 25 noiembrie 2020.

II. Având în vedere stabilirea unui regim redus de mobilitate a cetățenilor pe teritoriul Republicii Moldova și încurajarea pe larg a muncii la distanță, pentru a proteja sănătatea propriilor angajați, precum și a satisface interesul consumatorilor produselor de asigurare, a fost aprobată decizia vizavi de valabilitatea contractului și poliței de asigurare privind răspunderea civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezența asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare.

Suplimentar, pentru temperarea impactului economic asupra asigurătorilor, încurajarea acestora prin menținerea stabilității sectoriale, au fost introduse măsuri prudențiale provizorii față de indicatorii financiari ai companiilor de asigurări ce țin de categoriile activelor eligibile și  acoperirea rezervelor tehnice și a marjei de solvabilitate cu aceste active.  

III. CNPF vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții  organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar. 

Sunt încurajate entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut) să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020. În același context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până la data 30 iunie. Corespunzător, participanților profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar  la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă.

Important de menționat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY