COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Consultări publice

Prima | ... | Consultări publice | Asigurări

Asigurări

  • 5088
Denumire Proiect Materiale aferente Statut Responsabil
Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditul societăților de asigurare sau de reasigurare Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică

Departamentul asigurări

 Izman Cristina

 022 859 480

 cristina.izman@cnpf.md

 Cojocari Liliana

  022 859 494

 liliana.cojocari@cnpf.md

Proiectul Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea brokerului Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică

Departamentul asigurări

Tatiana Barcari 

022 859 439

 tatiana.barcari@cnpf.md

Tatiana Ciobanu 

022 859 483

 t.ciobanu@cnpf.md

Proiectul Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile financiare specializate ale societăților de asigurare sau de reasigurare Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică

Departamentul asigurări

Polina Condrea 

022 859 485

 polina.condrea@cnpf.md

 

Natalia Roșca

022 859 493

natalia.rosca@cnpf.md

Regulamentul privind cerințele față de programul de reasigurare al asigurătorului, regulile de contractare a reasigurărilor și condițiile avizării nivelului reținerii proprii al asigurătorului Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică

Departamentul asigurări

Stela Iutiș

022 859 490

stela.iutis@cnpf.md

Dan Parfene

022 859 489 

dan.parfene@cnpf.md 

Proiectul Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind participațiile în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică

Departamentul asigurări

Tatiana Barcari 

022 859 439

 tatiana.barcari@cnpf.md

Tatiana Ciobanu 

022 859 483

 t.ciobanu@cnpf.md

Proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele față de persoanele cu funcții de conducere, membrii comitetului de audit și persoanele care deţin funcţii-cheie ale asigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător din stat terț şi faţă de lichidatorul asigurătorului în proces de lichidare Proiect Hotărâre Notă Informativă Avizare și consultare publică Departamentul asigurări

Izman Cristina
022 859 480
cristina.izman@cnpf.md
Proiectul Hotărârii referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea societăților de asigurare sau de reasigurare Proiect Hotărâre Notă informativă Avizare și consultare publică

 Departamentul asigurări

Izman Cristina
022 859 480
cristina.izman@cnpf.md

Cojocari Liliana
022 859 494
liliana.cojocari@cnpf.md

Referitor la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto Proiect Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 42/13 din  23.08.2022

Departamentul asigurări

Condrea Polina 
022 859 485
polina.condrea@cnpf.md

Cu privire la modificarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau
brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 60/5/2013 
 
Proiect Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Avizare repetată

Departamentul asigurări

Iutiș Stela

022 859 490

stela.iutis@cnpf.md

Referitor la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  Proiect Hotărâre

Notă informativă

Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 27/3 din  21.06.2022

Departamentul asigurări

Condrea Polina 
022 859 485
polina.condrea@cnpf.md

Sfeclă Marina
022 859 495
marina.sfecla@cnpf.md

Cu privire la  modificarea Hotărârii CNPF nr.26/15/2011  Proiect Hotărâre Notă informativă Avizare primară

Departamentul asigurări

Guzun Daniela 
022 859 493
daniela.guzun@cnpf.md

Privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CNPF nr.2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) Proiect Hotărâre Notă informativă Reavizare

Departamentul asigurări

Cocarcea Viorica 
022 859 486 
viorica.cocarcea@cnpf.md

Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.20/5/2008  Proiect Hotărâre  Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.8/2 din 09.03.2022

Departamentul asigurări

Ciobanu Tatiana
022 859 483
t.ciobanu@cnpf.md

Privind modificarea și abrogarea unor acte normative Proiect Hotărâre

Notă informativă 


Sinteza obiecțiilor și propunerilor

Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 58/5 din 08.11.2022

Departamentul asigurări

Cojocari Liliana
022 859 494
liliana.cojocari@cnpf.md

Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.22/3/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă) Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 28/3  din  18.05.2021

Departamentul asigurări

Bugai Liuba
022 859 414
liuba.bugai@cnpf.md

Privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto Proiect Hotărâre     Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 28/4  din  18.05.2021

Departamentul asigurări

Sfeclă Marina
022 859 495
marina.sfecla@cnpf.md

Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.57/13 din 28.12.2018 Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărîrea  CNPF nr. 21/2  din  13.04.2021

Departamentul asigurări

Condrea Polina 
022 859 485
polina.condrea@cnpf.md

Referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat   Proiect Hotărâre Notă informativă Aprobat prin Hotărârea CNPF nr.50/2 din 27.10.2021

Departamentul asigurări

Cojocari Liliana
022 859 494
liliana.cojocari@cnpf.md

Privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule     Proiect Lege

Notă informativă

Aprobat prin Legea  privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule nr. 106  din  21.04.2022 (în vigoare 01.04.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr.129-133 art. 239 din 29.04.2022

Departamentul asigurări

Ciobanu Tatiana
022 859 483
t.ciobanu@cnpf.md

Privind modificarea Hotărârii CNPF nr.49/5/2016 Proiect Hotărâre Notă informativă În proces de definitivare după avizare și consultări publice 

Departamentul asigurări

Claudia Răilean
022 859 484
claudia.railean@cnpf.md
Privind activitatea de asigurare și reasigurare Proiect Lege Notă informativă

Aprobat prin Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92  din  07.04.2022 (în vigoare 01.01.2023), Monitorul Oficial al R. Moldova nr.129-133 art. 229 din 29.04.2022

Departamentul asigurări

Ciobanu Tatiana
022 859 481
tatiana.ciobanu@cnpf.md

Izman Cristina
022 859 480
cristina.izman@cnpf.md

Ciobanu Tatiana
022 859 483
t.ciobanu@cnpf.md 

 

 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY