COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Anunț privind obligativitatea prezentării rapoartelor de către Societățile pe acțiuni

  • 11.03.2022
  • 740

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998), prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital şi a Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 76-85 din 01.03.2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

IMPORTANT

Regulamentul, formularele şi anexele acestuia sunt plasate pe https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html în vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2021, în funcţie de tipologia acestuia (EIP, entitate admisă în cadrul MTF sau alte entităţi, diferite de cele 2 categorii enunţate).

Ținem să menționăm, că entitățile de interes public urmează să prezinte raportul anual, în conformitate cu p. 16 al Regulamentului CNPF, în termen de până la 30 aprilie a anului următor perioadei de gestiune, iar emitenții admiși în cadrul MTF și alte entităţi, în conformitate cu p.38 și, respectiv, p.45 ale Regulamentului prenotat, în termen de până la 31 mai a anului următor perioadei de gestiune.
 

Relatăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-decapital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi informaţia de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437) şi la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel:. 022 221 287, 022 229 445, e-mail: ziarulcm@gmail.com).

 

 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY