COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Anunț privind inițierea operării modificărilor la Instrucţiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.38/5/2015

  • 23.03.2022
  • 862

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, precum și în scopul ajustării Instrucțiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (Instrucțiune), la ultimele modificări operate la Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, Comisia Națională a Pieței Financiare anunță inițierea actualizării Instrucțiunii prenotate.

 

Versiunea în vigoare a Instrucțiunii poate fi accesată pe pagina web a CNPF (CNPF.md) în rubrica: Cadru normativ/Regulamente/Piața de capital sau pe adresa:  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120605&lang=ro

 

În scopul eficientizării procesului de revizuire a Instrucțiunii, solicităm prezentarea, în termen de până la data de 8 aprilie 2022, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic, dnei Ina Muntean, pe adresa de e-mail: ina.muntean@cnpf.md, tel:022-859-462.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY