COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară

  • 03.06.2022
  • 1332

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,  pct. 10 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional (Hotărârea Guvernului nr. 967/2016), Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară.

Inițierea elaborării proiectului hotărârii prenotate derivă din necesitatea de a crea un cadru normativ secundar de reglementare a activității de control, desfășurată de către CNPF pe piața financiară nebancară.

În acest sens, Regulamentul cu privire la activitatea de control pe piața financiară nebancară va conține cadrul procedural și material, cu caracter public, al activității de control desfășurat de către CNPF, ținând cont de prevederile relevante ale legilor speciale aferente pieței financiare nebancare.

Propunerile și recomandările aferente Regulamentului pot fi prezentate pe adresa poștală: Comisia Naţională a Pieţei Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic - pe adresa: office@cnpf.md sau dlui Vasile Leorda, pe adresa de e-mail: vasile.leorda@cnpf.md.

Pentru informații adiționale pot fi contactate persoanele responsabile: Vasile Leorda, tel. 022 859 443, e-mail: vasile.leorda@cnpf.md sau Irina Bobeicu, tel. 022 859 442, e-mail: irina.bobeicu@cnpf.md.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY