COMISIA NAŢIONALĂ a PIEŢEI FINANCIARE REPUBLICA MOLDOVA
    RO EN RU

Anunț privind inițierea consultării publice a proiectului Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/1/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară

  • 26.10.2022
  • 825

Comisia Națională a Pieței Financiare inițiază, începând cu data de 26.10.2022, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind modificarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/1/2018 (în continuare – proiect sau proiect de Hotărâre).

Scopul proiectului este de a implementa recomandările Comitetului MONEYVAL și standardele internaționale în domeniul vizat. De asemenea, în proiect se cuprind și prevederi ca rezultat al propunerilor reprezentanților Băncii Naționale a României oferite în cadrul proiectului Twinning ”Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscului în sectorul financiar din Republica Moldova”.

Proiectul este elaborat în conformitate cu prerogativele conferite în baza Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și conține reglementări actualizate cu privire la măsurile de precauție privind clientela, inclusiv informațiile minime care urmează a fi colectate despre beneficiarul efectiv al clientului; privind controlul intern, filiale și subdiviziuni străine, precum și cerințe față de conținutul Programelor proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul sucursalelor deținute de către entitățile raportoare; dispoziții aferente abordării bazate pe risc în activitatea entității raportoare, precum și clasificarea clienților potrivit riscurilor asociate. Un element de noutate îl reprezintă un set de factori și criterii de risc pentru piața de capital, sectorul asigurărilor și sectorul creditării nebancare, care se regăsesc în Anexa la Regulament – în vederea identificării de către angajații entității raportoare a tranzacțiilor suspecte pe baza unor indicatori specifici.

Recomandările și propunerile pe marginea proiectului de Hotărâre supus consultării publice pot fi expediate până la data de 11.11.2022, pe adresa poștală: Comisia Națională a Pieței Financiare, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 77, MD-2012, mun. Chișinău sau, în format electronic - pe adresa: office@cnpf.md sau dnei Ecaterina Popa, pe adresa de e-mail: ecaterina.popa@cnpf.md.

Proiectul de Hotărâre a Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/1/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (www.cnpf.md, compartimentul „Cadru normativ” – „Consultări publice”).

Pentru informații adiționale poate fi contactată persoana responsabilă: Ecaterina Popa, tel. 022 859522, e-mail: ecaterina.popa@cnpf.md.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY