NATIONAL COMMISSION FOR FINANCIAL MARKETS REPUBLIC OF MOLDOVA
    RO EN RU

Şedinţa Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 21.03.2008
  • 1599

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 20 martie 2008  au fost aprobate următoarele decizii.

În Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) s-au înregistrat 3 emisiuni suplimentare de acţiuni.
Prima a fost emisiunea suplimentară (a III-ea la număr) de acţiuni ale Întreprinderii cu Capital Străin Compania de Asigurări „Grawe Asigurare de Viaţă” S.A. în sumă de 19,267 mln. lei, care a decis să majoreze capitalul social prin emisiune suplimentară de acţiuni la adunarea generală a acţionarilor din 25.01.08. Acţiunile emisiunii respective au fost subschise de către acţionarii companiei şi achitare parţial: cu mijloace băneşti,  din contul profitului nerepartizat, capitalului suplimentar şi al celui de rezervă. După majorare capitalul social al ÎCS CA „Grawe Asigurare de Viaţă” S.A. va constitui 22,5 mln. lei divizat în 22500 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei.

Alte 2 emisiuni suplimentare au fost înregistrate pentru societăţile pe acţiuni „Autosfera” şi „Torent-Elsa” în sumă a cîte 10 mii lei fiecare. Emisiunile respective au fost efectuate de către societăţile pe acţiuni nominalizate în scopul conformării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind mărimea capitalului social care trebiue să fie minim de 20 mii lei.

 S-a eliberat autorizaţia pentru reorganizare Societăţii pe acţiuni „Onix-Cris”.
Societatea pe acţiuni „Onix-Cris” a primit autorizarea pentru reorganizarea prin dezmembrare (separare) cu transmiterea patrimoniului la S.R.L. „Sofin-Lion” (nou-creată). Decizia privind reorganizarea a fost aprobată la adunarea generală a acţionarilor din 27.11.2007 în unanimitate cu prezenţa a 99,76% din acţiunile cu drept de vot, la iniţiativa a 2 acţionari care deţin împreună 30% din acţiunile emitentului. În urma reorganizării cota activelor pentru o acţiune se menţine la acelaşi nivel.

A fost înregistrată oferta publică de preluare obligatorie pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Vinul Codrilor”
Oferta publică este anunţată de directorul S.A. „Vinul Codrilor” (Orhei), Ulinici Elena, care deţine împreună cu persoanele afiliate ei 94,13% din acţiunile societăţii. Obiect al ofertei constituie 28 032 acţiuni ordinare nominative (5,87%), la preţul de 14,83 lei/acţiunea (valoarea nominală – 10 lei). Termenul de valabilitate a ofertei este de 30 de zile din data anunţării, iar intermediari la realizarea ei vor fi: Compania de brokeri „Fincom” S.A. şi Registratorul Independent „Grupa Financiară”S.R.L.


Cu privire la rezultatele controlului tematic al tranzacţiilor bursiere din 25.01.08 cu acţiunile emise de „Agro-Fortus” S.A.
În rezultatul controlului privind legalitatea tranzacţiilor înregistrate la BVM pe data de 25 ianuarie 2008 cu acţiunile „Agro-Fortus” S.A. s-a stabilit, că registratorul independent „Sibila” S.A., care ţine registrul acţionarilor societăţii pe acţiuni menţionate, a încălcat prevederile legislaţiei privind ţinerea registrelor acţionarilor societăţilor pe acţiuni.
Astfel, s-a decis a anula certificatul de calificare pentru dreptul de a activa pe piaţa valorilor mobiliare al directorului „Sibila” S.A., dl Iurie Bodnari  şi a iniţia procedura de anulare a actelor care au stat la baza tranzacţiilor din 25.01.08 cu acţiunile „Agro-Fortus” S.A.. Totodată s-a hotărît a remite materialele controlului respectiv Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinare şi aplicare a măsurilor de rigoare.

În aceeaşi  şedinţă au fost aprobate acele de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare, prezentate de comisiile de lichidare ale F.I.I.N. „Credo-Invest” şi F.I.I.N.„Telecom-Invest”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY