NATIONAL COMMISSION FOR FINANCIAL MARKETS REPUBLIC OF MOLDOVA
    RO EN RU

Şedinta Consiliului de administraţie al C.N.P.F.

  • 14.03.2008
  • 1680

Deciziile aprobate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 13 martie 2008.

În Registrul de stat al valorilor mobiliare (RSVM) s-au produs modificări privind înregistrarea acţiunilor societăţilor pe acţiuni „Moldvinipoteca” şi „Galas”, reducerea capitalului social al societăţii pe acţiuni „Fertilitatea”, precum şi excluderea valorilor mobiliare emise anterior de 3 societăţi pe acţiuni care s-au lichidat.
Astfel, prima emisiune de valori mobiliare înregistrată a fost una de constituire  şi conţine 2000 acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni S.A. „Moldvinipoteca”, cu valoarea nominală 1000 lei, în sumă totală de 2 mil.lei. SA „Moldvinipoteca” a fost creată în baza Hotărîrii Guvernului RM nr.1040 din 19.09.2007 „Cu privire la unele măsuri de impulsionare a ritmurilor de dezvoltare a sistemului vitivinicol”, unicul fondator al societăţii fiind Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”. Potrivit documentelor de constituire, societatea va desfăşura activităţi de creditare, proiectare a instalaţiilor pomicole, producere şi comercializare a seminţelor şi materialului de înmulţire şi săditor.

Majorarea capitalului social a fost  înregistrată în RSVM pentru Compania de asigurări „Galas” S.A.  care a decis la adunarea generală a acţionarilor din 01.03.2008 să majoreze capitalul social cu 1,84 mil. lei prin majorarea valorii nominale a acţiunilor emise (de la 100 lei/acţiunea la 185 lei/acţiunea). Sursă pentru majorarea capitalului social a servit capitalul propriu al societăţii. După majorare capitalul social al C.A. „Galas” S.A. va constitui 4006360 lei divizat în 21656 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 185 lei.
 
Reducerea capitalului social al S.A.„Fertilitatea” cu 986 mii lei a fost înregistrată în legătură reducerea valorii nominale a unei acţiuni ( de la 7 lei la 3 lei). Decizia privind micşorarea capitalului social prin reducerea valorii nominale a acţiunilor a fost aprobată de  acţionarii societăţii la adunarea generală din 21.05.07, motivînd-o prin faptul că activele nete ale societăţii sunt mai mici decît capitalul social. Conform raportului financiar al societăţii respective la 01.10.07 activele nete ale acesteia constituiau 903 365 lei, iar capitalul social 1726452 lei.

Din RSVM au fost excluse valorile mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni „Nord-Farm”, „Promacon” şi „Fonta” ca rezultat al lichidării societăţilor nominalizate. S-a menţionat, că aceste societăţi pe acţiuni au fost radiate din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, fapt confirmat de Camera Înregistrării de Stat.

S-a eliberat aviz pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire şi datele Companiei de asigurări „CompAS” S.A.
Modificările ţin de denumirea şi adresa companiei. Potrivit actelor depuse de către societatea în cauză, Compania de asigurări „CompAS” S.A. îşi schimbă denumirea în Compania de asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. şi adresa juridică din mun. Chişinău, b.Cuza Vodă, 15/5 ap.79 în: mun. Chişinău, str. Tighina,12, et.3.

Totodată, s-a refuzat avizarea prealabilă pentru reducerea participaţiei calificate şi respectiv, dobăndirea participaţiei calificate în capitalul social al Companiei de asigurări „Dasc Plus” S.R.L.
Cererea depusă de Societatea Comercială de Asigurare-Reasigurări „ASTRA” S.A. (România) privind intenţia de a procura 100% al capitalului social C.A.”Dasc Plus” S.R.L. a fost respinsă pe motiv, că capitalul propriu al solicitantului este mai mic decît capitalul social subscris, portivit Raportului financiar prezentat. Astfel, Societatea Comercială de Asigurare-Reasigurări „ASTRA” S.A. nu se înscrie în cerinţele art.22 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Legea 407).
Respectiv, a fost refuzată eliberarea avizului  şi pentru înstrăinarea participaţiei calificate de către deţinătorul cotei de 80,12% din capitalul social al C.A.”Dasc Plus” S.R.L., care a solicitat C.N.P.F. acest aviz în conformitate cu  art.29 alin.(4) din Legea 407.

Au fost aprobate acele de reevaluare a valorilor mobiliare şi a părţilor sociale deţinute de fondurile de investiţii în proces de lichidare, prezentate de comisia de lichidare a F.I.I.N. „D-Invest” şi administratorii procesului de lichidare forţată a fondurilor: „Soprocominvest” şi „Cais-F”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY