NATIONAL COMMISSION FOR FINANCIAL MARKETS REPUBLIC OF MOLDOVA
    RO EN RU

La C.N.P.F. a avut loc o întrevedere su reprezentanţii Ambasadei SUA în Moldova

  • 18.03.2008
  • 2361

Pe data de 17 martie 2008, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a avut loc o întrevedere cu reprezentanţii Ambasadei SUA în Republica Moldova:  Ernest Abisellan, Secretarul Doi din Secţia Politico-Economică, Robert H.Gerardi, Consilier pentru Probleme Juridice şi Frederick W.Reynolds, funcţionar al Dpartamentului justiţiei SUA, specialist în domeniul prevenirii spălarii banilor şi finanţării terorismului.
Preşedintele C.N.P.F., Mihail Cibitaru, a salutat oaspeţii, menţionînd că este pentru prima dată cînd reprezentanţii Ambasadei SUA vizitează Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi a făcut o succintă trecere în revistă privind activităţile realizate de C.N.P.F. din momentul creării acesteia în vara anului 2007. 
După cum au relatat oaspeţii, vizita în cauză a avut drept scop evaluarea mersului implementării Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, dat fiind că aceştea au participat activ  la elaborarea proiectului respectivei legi.
Specialiştii C.N.P.F., prezenţi la întrevedere, au informat experţii despre ultimele modificări operate în actele legislative şi normative în contextul implementării Legii 190/2007, despre activităţile realizate de C.N.P.F. şi măsuri preconizate pe viitor la acest capitol. În particular, s-a menţionat, că decurînd a fost implementată o practică nouă de efectuare a controalelor C.N.P.F. de comun cu specialiştii C.C.C.E.C. şi altor autorităţi de resort în vederea verificării executării de către participanţii profesionişti a prevederilor legislaţiei în acest domeniu. A fost subliniat, de asemenea, că pe lîngă control şi supraveghere, C.N.P.F. întreprinde măsuri de prevenire a fenomenului spălării banilor pe piaţa financiară nebancară. În acest sens, C.N.P.F. a elaborat şi a publicat în Monitorul oficial al RM  Recomandările privind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară, care au menirea de a ajuta participanţii profesionişti să stabilească sisteme interne de identificare a cazurilor suspecte şi de prevenire a spălării banilor. În aceeaşi ordine de idei, C.N.P.F. colaborează cu diverse organizaţii internaţionale, cum ar fi  Proiectul Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), în scopul istruirii specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, prin organizarea seminarelor tematice în domeniul prevenirii şi combaterii spălării babilor şi finanţării terorismului, fiind aduse ca exemplu seminarele care vor avea loc în zilele de 21 şi 24 Martie 2008 pentru specialiştii care activează pe piaţa valorilor mobiliare şi cea a asigurărilor.
Părţile au convenit asupra continuării colaborării, schimbului de informaţii întru dezvoltarea pieţei financiare nebancare. Oaspeţii s-au arătat dispuşi de a oferi asistenţă tehnică şi consultativă în vederea implementării standardelor internaţionale în sistemul financiar nebancar din Republica Moldova şi la realizarea obiectivelor principale în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY