ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ

Astăzi Comisia Națională a Pieței Financiare a găzduit un eveniment care deși a devenit tradițional, de fiecare dată aduce informații noi, descoperă noi valențe și perspective pe care le oferă proiectul Twinning. Oficiali ai Uniunii Europene, liderii de proiect din partea Autorității de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, precum și conducerea CNPF s-au întrunit pentru a se familiariza cu bilanțurile activităților realizate în trimestrul 6 de la lansarea proiectului Twinning la Chișinău.

După cum a fost constatat, în perioada noiembrie 2016- februarie 2017 experții polonezi au organizat și dezbătut  împreună cu specialiștii CNPF, conform agendei de lucru, 8 activități. Dinamic și fructuos s-a desfășurat activitatea ce ține de  revizuirea procedurilor privind ofertele publice iniţiale, în cadrul căreia s-a efectuat analiza cadrului legal privind ofertele publice și admiterea valorilor mobiliare spre tranzacționare pe piața reglementată,  trecut prin optica corespunderii și conformării acestuia cu legislația comunitară. În rezultatul discuțiilor experții polonezi au întocmit un raport de revizuire cu recomandări, precum  și mai multe modele de cereri pentru aprobarea prospectului și modele de hotărâri, prezentate în cadrul atelierului de lucru desfășurat cu acest prilej.

Dată fiind complexitatea și amploarea activității  Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale de pe piața financiară, ea a fost examinată  într-o  perioadă  mai lungă, pe parcursul căreea experții au prezentat factorii și stimulentele care contribuie la sensibilizarea publicului și la creșterea încrederii acestuia în instrumentele investiționale emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). În cadrul activității experții au desfășurat un atelier de lucru abordând  probleme ce țin de creșterea nivelului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele investiționale emise de OPCVM și serviciile oferite de societățile de administrare ale fondurilor de investiții. Experții au subliniat că sunt necesare acțiuni sistematice structurate pe mai multe niveluri, ce trebuie să fie întreprinse atât de participanții profesioniști de pe piață, cât și de autoritățile publice competente. Experții au elaborat și un document de lucru pentru utilizare în scopuri de supraveghere cu privire la creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale de pe piața financiară în domeniul OPCVM.

În șirul realizărilor din perioada raportată se înscrie și vizita de studii cu privire la supravegherea bazată pe riscuri a participanților pe piața de capital și a organismelor de plasament colectiv. Ea a fost organizată de KNF în colaborare cu Bursa de valori din Varșovia și Depozitarul central al valorilor mobiliare din Polonia. 9 angajați  ai CNPF și 2 reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova au avut fericitul prilej să viziteze  sediul KNF și să aibă mai multe întâlniri cu experții Departamentului fonduri de investiții, Departamentului societăți de investiții și infrastructura pieței de capital și Departamentului ofertă publică și informații financiare ale KNF. În timpul vizitei, participanții au avut posibilitatea să afle mai multe informații despre aspectele practice ale activităților KNF și despre abordarea de supraveghere utilizată în Polonia cu referire la subiectele discutate în timpul misiunilor experților desfășurate în Chișinău.  În timpul vizitei s-a pus accentul pe transferul de cunoștințe, know–how, experiență, lecțiile învățate din bunele practici bazate pe legislația UE. Au fost prezentate și standardele de supraveghere moderne și relevante ale UE. Participanții au avut posibilitatea să discute cu experții polonezi probleme practice legate de piața de capital și sectorul OPCVM din Republica Moldova și să beneficieze de sfaturi și comentarii privind abordările de supraveghere sau operaționale, precum și viitoarele proiecte de lege. Cunoștințele și experiența acumulate au contribuit la dezvoltarea practicii cotidiene a CNPF.

În perioada noiembrie 2016- februarie 2017 au mai fost discutate și astfel activități din cadrul proiectului Twinning, cum ar fi Îmbunătățirea raportării prudențiale pentru asigurători și Sporirea gradului de conștientizare cu privire la principiile Solvabilitate II, utilitatea cărora nu poate fi pusă la îndoială, deoarece cele relatate de colegii polonezi vor servi drept punct de reper pentru specialiștii de la CNPF în activitatea lor zilnică.

În concluzie reprezentanții DelegațieiUniunii Europene la Chișinău au constatat cu satisfacție că toate obiectivele din agenda de lucru pentru perioada raportată au fost realizate cu succes, ceea ce denotă interesul și responsabilitatea sporită a colegilor polonezi și moldavi pentru implementarea proiectului Twinning și pentru buna funcționare de viitor a pieței financiare nebancare din Republica Moldova. Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7583621