ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Campania de educare financiară a publicului Pagina de start Printeaza

Campania de educare financiară a publicului

   
 

    Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat campania de educare financiară a publicului cu sloganul ”Cunoaște-ți drepturile, fiecare detaliu contează!” și cuprinde activități de promovare a încrederii societății civile în mecanismele pieței financiare nebancare. Pe perioada campaniei, CNPF organizează conferințe internaționale în domeniul microfinanțării, asigurărilor și valorilor mobiliare. De asemenea, au fost elaborate spoturi publicitare de informare a publicului, care vor fi difuzate la câteva posturi de radio și televiziune cu acoperire națională.Guvernarea Corporativă – principii de bază și particularități


Guvernarea Corporativa - aspecte generale

Partile implicate in Guvernarea Corporativa - pentru banci

Partile implicate in cadrul Guvernarii Corporative

Controlul si auditul intern-pt. banci

Controlul si auditul intern


13-a Conferință europeană privind guvenarea corporativă


BICG Guidance on Board Effectiveness

GUIDANCE CG for Unlisted - EU


Conferința Internaționala cu genericul ,,Guvernarea Corporativă - fundament pentru dezvoltarea durabilă a companiei”


Diferente intre tari

Dreptul com-al European

Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Guvernanta corporativa in Romania

Guvernarea Corporativă în economia de tranziție

Guvernarea Corporativă în Polonia

Guvernarea corporativa Republica Moldova

Prezentare Dir 36 si Dir 25

Rolul Bursei de Valori-Polonia


  
Conferinţa internaţională     „ATRAGEREA INVESTIŢIILOR PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE NEBANCARE”


Consumer protection in Financial Markets - the German Experience

Cadrul legal existent pentru instrumentele financiare nebancare și perspectivele acestora

Potențialul investițional al pieței de capital în economia națională

Emiterea obligațiunilor de către autoritățile administrației publice locale Perspective de atragere a investițiilor

Aspecte Practice Oferte Publice Inițiale

Protecția drepturilor investitorilor

Investiții în obligațiuni - Oferte publice de vînzare de obligațiuni

Dezvoltarea bursei de Valori București  Instrument de susținere a companiilor și economiei reale

Практика стран СНГ в привлечении инвестиций посредством муниципальных корпоративных облигаций

Conferința internațională „Asigurăm viitorul împreună. Tendinţe de dezvoltare şi protecţie a societăţii”
 

Potențialul investițional al asigurărilor în economia națională

Asociația brokerilor de asigurare-reasigurare

Tehnologiile moderne, siguranța viitorului!

Parteneriat Public Privat în Sectorul de Asigurări din Austria

Обзор страхового рынка и основные направления нормативно-правового регулирования страховой деятельности в Российской Федерации

Problemele reglementării asociațiilor de asigurări în Ungaria

Asigurăm viitorul împreună. Tendințe de dezvoltare și protecție a societății

XPRIMM Insurance Report

Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței asigurărilor din Republica Moldova

Solvency II  Experiența pieței de asigurări în contextul implementării noului regim de solvabilitate

Aspecte practice privind noile cerințe de raportere financiară

Catastrofele naturale și asigurarea de locuințe în România

Capital, infrastructură, concurență - condiții de dezvoltare a pieței asigurărilor


Conferința internațională ”Biroul Istoriilor de Credit – instrument eficient pentru sporirea gradului de protecție a debitorilor și creditorilor”

Schimbul informațiilor de credit: Cele mai bune practici internaționale și analize comparative

Развитие бюро кредитных историй в Украине. 2005-2011 гг.

Biroul Istoriilor de Credit din Republica Moldova: realizări și oportunități

Valoarea adăugată adusă de istoriile de credit sistemelor de credit scoring

Avantaje pentru întreprinzători (informația privind creditul)

Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului


Beneficiile Biroului Istoriilor de Credit pentru Microfinanţare: accesul extins la credit, conştientizarea drepturilor de către consumatori, nivelul scăzut al supraîndatorării şi mărimea redusă a portofoliului de împrumut expus la risc.


Conferința internațională ”Organizațiile de microfinanțare – realizări, oportunități și provocări”

Organizațiile de microfinanțare - relizări, opurtunități și provocări

Доступность финансовых услуг и инстуциональные приоритеты финансовой доступности

Studiul de evaluare a pieței de micro-finanțare în Republica Moldova

Organizațiile de microfinanțare - realizări, oportunități și provocări

Organizațiile de microfinanțare - realizări, oportunități și provocări

Реформа регулирования деятельности небанковских институтов микрофинансирования

Prevederile de bază privind proiectul Regulamentului cu privire la creditarea ipotecară aplicat organizațiilor de microfinanțare
Opiniile si propunerile organizatiilor de microfinantare privind gradul de reglementare si supraveghere a sectorului

Microfinanţarea-sursa alternativă pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlociiUltima actualizare: 27.11.2014
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7583612