ro ru en
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
25.10.2016

EXAMINĂM LEGISLAȚIA SECUNDARĂ PRIVIND PIEȚELE DE CAPITAL

Noutăți
EXAMINĂM LEGISLAȚIA SECUNDARĂ PRIVIND PIEȚELE DE CAPITAL
25.10.2016
Săptămîna  aceasta agenda proiectului Uniunii Europene Twinning, transpus în fapt la Comsia Națională a Pieței Financiare cu concursul specialiștilor Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF ) din Polonia, a prevăzut examinarea activității 2.4  întitulată Revizuirea legislaţiei secundare cu privire la pieţele de capital. Atenției participanților la discuțiile temei în cauză a fost propusă chestiunea ce ține de procesul de aprobare a prospectului de către KNF. În acest sens experții polonezi i-au familiarizat pe cei prezenți cu  baza legislativă a procesului de aprobare a prospectului emisiunii, referindu-se la trei acte normative de care se ghidează în activitatea cotidiană - Codul de procedură administrativă cu reglementări generale care stabilesc procedurile în fața organelor administrației publice, ce sunt soluționate în mod individual, prin hotărâri administrative...
detaliat
LA CNPF SE STUDIAZĂ SISITEMUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR
17.10.2016
În această săptămînă noua misiune de experți polonezi de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (KNF), aflați în Chișinău pentru a contribui la implementarea proiectului Twinning,   va examina, explica și completa o nouă activitîtate de pe agenda proiectului, întitulată Creșterea gradului de conștientizare și sporire a nivelului de încredere publică în instrumentele și serviciile investiționale pe piața financiară.
Astăzi la Comisia Națională a Pieței Financiare, ce are responsabila misiune de transpunere în fapt a proiectului dat, a avut loc un nou atelier de lucru, în cadrul căriua s-au discutat multiple aspecte aferente sistemului de compensare a investitorilor ( SCI ),  ca instrument  de bază pentru consolidarea încrederii publice în oportunitățile de investiții pe piața de capital. Organizatorii atelierului și-au propus să prezinte reglementările UE şi poloneze referitoare la funcţionarea sistemelor de compensare pentru investitori, să  analizeze și să afle opiniile participanților la eveniment referitoare  la reglementările actuale şi cele planificate vis-a-vis  de sistemul de compensare pentru investitori din Moldova...
detaliat
Proiectul TWINNING

Uniunea Europeană susține dezvoltarea sistemului de supraveghere bazată pe riscuri pentru participanții pieței financiare nebancare din Moldova

 

Uniunea Europeană a lansat un nou Proiect Twinning în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței financiare nebancare din Moldova. Ședința de lansare a Proiectului Twinning a avut loc la data de 30 octombrie 2015, cu participarea reprezentanților de nivel înalt de la Delegația UE în Moldova, Guvern și administrația publică din Polonia și Moldova.

Proiectul Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, finanțat de Uniunea Europeană, va fi implementat de către Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară (KNF) în beneficiul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), responsabilă pentru supravegherea pieței financiare nebancare din Moldova.

Proiectul Twinning va acorda asistență CNPF la consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale de supraveghere și reglementare a sectorului pieței de capital și a fondurilor de investiții, sectorului companiilor de asigurări precum și cel al asociațiilor de economii și împrumut (uniunile de credit) și fondurilor de pensii.

Partenerii din Polonia și Moldova, cu sprijinul financiar din partea UE, vor lucra împreună pentru a dezvolta un cadru eficient de reglementare și supraveghere în Moldova.

Pe parcursul a 2 ani de implementare a proiectului, experții de la KNF, cu sprijinul financiar din partea UE, vor acorda asistență partenerului Moldovean în domeniul elaborării unui sistem de supraveghere în bază de riscuri pentru participanții de pe piața financiară nebancară întru asigurarea stabilității și siguranței acestui sector și întru îmbunătățirea rolului său în economia națională.
Pe durata Proiectului Twinning un accent specific va fi pus pe elaborarea și implementarea Sistemului de supraveghere în baza riscurilor de către CNPF precum și alinierea la acquis-ul UE și implementarea celor mai bune practici UE cu privire la supravegherea piețelor financiare nebancare. O metodologie și standarde mai bune de supraveghere a piețelor financiare nebancare inclusiv piața de capital, asigurările, fondurile de pensii și uniunile de credit din Moldova, aliniate la acquis-ul UE relevant și cele mai bune practici, vor permite o aplicare mai eficientă și asigurată a sistemului de supraveghere bazat pe prognozarea și evaluarea riscurilor. În consecință, piața financiară nebancară bine-funcțională din Moldova va contribui la creșterea economică, precum și la securitatea și stabilitatea generală a participanților de pe piața financiară nebancară.

detalii
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.08.2016

În atenția societăților pe acțiuni La 1 septembrie 2016 expiră termenul de prezentare de către entitățile de interes public a rapoartelor semestriale.

Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6244757